De Engelse reclamecodecommissie tikt organisaties op de vingers wegens misleidende informatie over Jakobskruiskruid

Reclamecodecommissie

Foto @Wendy Groet-mathlener

De Engelse reclamecodecommissie tikt organisaties op de vingers wegens misleidende informatie over Jakobskruiskruid.

Monsanto, Barrier Biotech Ltd., Ragfork, The British Horse Society en het bestuur van het graafschap Warwickshire zijn door de ASA op de vingers getikt omdat zij op hun website en in brochures onjuiste en misleidende informatie over Jakobskruiskruid geven. Jakobskruiskruid is een wilde plant die voorkomt in Groot Brittannië en die een belangrijke rol speelt in het natuurbehoud. Alle betrokken organisaties hebben beloofd de onjuiste informatie te verwijderen. Die informatie bevat een zwaar overdreven sterftecijfer onder paarden als gevolg van Jakobskruiskruid vergiftiging of deze organisaties beweren dat landeigenaren wettelijk verplicht zijn het Jakobskruiskruid te bestrijden.

Woensdag 29 juni 2011

Reclame codes worden vastgelegd door de Advertising Standards Authority (Reclame Code Commissie) om te waarborgen dat advertenties en reclame wettig, fatsoenlijk en betrouwbaar zijn.

Monsanto, een landbouw bedrijf dat een reeks bestrijdingsmiddelen voor Jakobskruiskruid verkoopt, gaf op zijn website foutieve informatie als zouden landeigenaren wettelijk verplicht zijn om Jakobskruiskruid te bestrijden en te voorkomen dat het zich vanaf hun land uitbreidt. Dat is niet correct. Hoewel het voor kan komen dat een landeigenaar de groei van Jakobskruiskruid moet beperken omdat er een reëel risico is voor het vee, en de eigenaar niet heeft voldaan aan de door de overheid vastgelegde Ragwort Code, maar het is geen automatische wettelijke verplichting.

DEFRA (Department of environment, Food and Rural Affair, ong.: ministerie van milieu) verklaart dat de gedragscode niet bedoeld is om Jakobskruiskruid uit te roeien. Jakobskruiskruid, als inheemse plant, is heel belangrijk voor de natuur in het Verenigd Koninkrijk. De plant is van belang voor een groot aantal ongewervelde dieren en een belangrijke bron van nectar voor veel insecten.

De British Horse Society and het graafschap Warwickshire hebben ook een waarschuwing gekregen omdat zij een misleidende brochure promoten, die ook op de website van het graafschap staat, en waarin wordt gesteld dat men als landeigenaar in overtreding is wanneer men Jakobskruiskruid de kans geeft zich te verspreiden.

Ragfork, een bedrijf dat een stuk gereedschap, speciaal voor het verwijderen van Jakobskruiskruid verkoopt, beweerde dat er in het Verenigd Koninkrijk als gevolg van Jakobskruiskruidvergiftigingen jaarlijks 6.500 paarden en pony’s sterven. Zij gaven toe dat er geen bewijs is voor deze stelling en hebben de informatie van hun website verwijderd. In werkelijkheid zijn de sterftecijfers zo laag, dat de overheid ze niet eens meer registreert. De Britse cijfers over 2005 maken melding van slechts 13 gevallen.

Matt Shardlow, Buglife Chief Executive (voorzitter van Buglife, een Britse natuurorganisatie) zegt dat tenminste 30 insectensoorten volledig afhankelijk zijn van Jakobskruiskruid, en ongeveer een derde van die soorten is zeldzaam of zeer zeldzaam. Ook als bron van nectar en pollen is Jakobskruiskruid onmisbaar voor honderden soorten vlinders, bijen, motten, kevers en vliegen. Daardoor draagt Jakobskruiskruid bij tot het behoud van onze toch al aangetaste biodiversiteit.

Hoewel het in grote hoeveelheden inderdaad schadelijk kan zijn voor paarden, wordt het voornaamste risico gevormd door gedroogd kruiskruid dat illegaal in hooi verkocht wordt. Op dit risico zouden we onze aandacht moeten richten, i.p.v. het land met nog meer pesticiden te besproeien of het Jakobskruiskruid uit de bermen te rukken.

Neil Jones, lid van de Buglife and Swansea Friends of the Earth, die het onderwerp heeft aangekaart bij de ASA zegt: “Jakobskruiskruid is het onderwerp van een ware hetze, gebaseerd op fabels die vrijwel dagelijks overal op internet en in de pers herhaald worden. Bovendien worden er in het wilde weg gespeculeerd dat het Jakobskruiskruid zich ieder jaar verder uitbreidt. Ik ben verheugd dat sommige van deze organisaties die deze onwaarheden verspreiden nu ter verantwoording worden geroepen.”

Matt Shardlow, de voorzitter van Buglife, zegt: “Er bestaan nog steeds veel websites en brochures die misleidende informatie over Jakobskruiskruid bevatten. U kunt bijdragen aan het bevorderen van wettige, eerlijke en betrouwbare informatie over deze wilde plant, door deze websites te benaderen en ze te attenderen op de Ragwort Code van de overheid, of de pagina’s over Jakobskruiskruid op de website van Buglife”.

Het originele Engelstalige artikel . Advertising Standards Authority crack down on misleading information about Ragwort – a British wildflower

Defra Code of practice on How to prevent the Spread of Ragwort

About the author