Achtergrondinformatie

Foto @Wil Freriks


Paardenweides en Jakobskruiskruid, hoe is het te voorkomen en hoe kom je er af?


Jakobskruiskruid is een veel voorkomend en lastig te bestrijden ‘onkruid’ en een risico op land waar vee en paarden grazen. Jakobskruiskruid is inheems in Europa en westelijk Azië. De plant groeit gewoonlijk op open verstoorde plaatsen, in schrale paardenweides en in gebieden die teruggegeven zijn aan de natuur en verschralen. Lees verder


Het begrip verstoorde grond en de relatie met Jakobskruiskruid.

Een plant die in zijn natuurlijke omgeving groeit heeft te maken met een groot aantal biotische en abiotische factoren. Biotische factoren hebben te maken met levende organismen, zoals bacteriën, schimmels, dieren, en andere planten in de naaste omgeving. Abiotische factoren zijn gerelateerd aan de niet-levende natuur, zoals klimaat, weer, waterkwaliteit, en bodem. Lees verder

Jakobskruiskruidvergiftiging, hoe werkt dat?


Jakobskruiskruid (Jacobaea vulgaris) en alle andere in Nederland voorkomende Kruiskruiden (Family Asteraceae; Tribus Senecioneae) bevatte inhoudstoffen die giftig zijn voor de meeste zoogdieren en insecten. Deze inhoudstoffen worden pyrrolizidine alkaloïden (PA’s) genoemd. Naast Kruiskruiden bevatten ook veel andere planten PA’s: deze stoffen zijn aangetroffen in meer dan 6000 plantensoorten (3% van alle bloemplanten). Een PA vergiftiging kan optreden als dieren verse of gedroogde plant eten die PA’s bevatten. Lees verder


Pyrrolizidine alkaloïde metabolisme.

Pyrrolizidine alkaloïden kunnen in verschillende vormen voorkomen. Deze vormen kunnen door chemische processen in een andere vorm omgezet worden. Sommige van deze vormen zijn giftig voor mensen en dieren. Lees verder

De Engelse reclamecodecommissie tikt organisaties op de vingers wegens misleidende informatie over Jakobskruiskruid.

Monsanto, Barrier Biotech Ltd., Ragfork, The British Horse Society en het bestuur van het graafschap Warwickshire zijn door de ASA op de vingers getikt omdat zij op hun website en in brochures onjuiste en misleidende informatie over Jakobskruiskruid geven. Lees verder

Hoefbevangenheid.

De Engelse term laminitis is een goede term voor de aandoening die in het nederlands bekend staat onder de naam hoefbevangenheid (HB). De laminae, dwz. de verschillende lamellen waaruit de hoefwand is opgebouwd, zijn ontstoken, ongeacht de oorzaak. Lees verder

Handleiding planten drogen.


Noteer gegevens die de vondst documenteren: 1) Beschrijft zo duidelijk en precies mogelijk waar de plant gevonden is: Provincie, dorp/stad, straatnaam, evt. huisnummer of een andere aanduiding van de precieze plek. Bijvoorbeeld: Gelderland, Wijchen, Zesweg, in weiland c. 100 meter ten noorden van de splitsing met de Industrieweg. Lees verder

De kosten van sectie en/of ruwvoeronderzoek Lees verder

Share on Social Media
Follow us on Social Media