Achtergrond-informatie index

  • Print

 

De Britse Advertising Standards Authority (Reclamecode commissie) treedt op tegen misleidende informatie over jakobskruiskruid, een Britse wilde plant. Monsanto, Barrier Biotech Ltd., Ragfork, The British Horse Society en het bestuur van het graafschap Warwickshire zijn door de ASA op de vingers getikt omdat zij op hun website en in brochures onjuiste en misleidende informatie over Jakobskruiskruid geven. Jakobskruiskruid is een wilde plant die voorkomt in Groot Brittannië en die een belangrijke rol speelt in het natuurbehoud. Alle betrokken organisaties hebben beloofd de onjuiste informatie te verwijderen. Die informatie bevat een zwaar overdreven sterftecijfer onder paarden als gevolg van Jakobskruiskruid vergiftiging of deze organisaties beweren dat landeigenaren wettelijk verplicht zijn het Jakobskruiskruid te bestrijden. Lees verder

Toename van Jakobskruiskruid vanaf begin 1900
Op internet  en in andere media  wordt de zorg uitgesproken dat Jakobskruiskruid algemener in Nederland aan het worden is en dat deze soort in steeds meer gebieden voor zal gaan komen waar het voorheen niet groeide. De Sectorraad Paarden heeft de strijd tegen het Jakobskruiskruid als een van de speerpunten gekozen en vraagt in de tweede kamer om een zaaiverbod. Lees verder

Paardenweides en Jakobskruiskruid, hoe is het te voorkomen en hoe kom je er af?
Jakobskruiskruid is een veel voorkomend en lastig te bestrijden ‘onkruid’ en een risico op land waar vee en paarden grazen. Jakobskruiskruid is inheems in Europa en westelijk Azië. De plant groeit gewoonlijk op open verstoorde plaatsen, in schrale paardenweides en in gebieden die teruggegeven zijn aan de natuur en verschralen. Lees verder

Het begrip verstoorde grond en de relatie met Jakobskruiskruid.
Een plant die in zijn natuurlijke omgeving groeit heeft te maken met een groot aantal biotische en abiotische factoren. Biotische factoren hebben te maken met levende organismen, zoals bacteriën, schimmels, dieren, en andere planten in de naaste omgeving. Abiotische factoren zijn gerelateerd aan de niet-levende natuur, zoals klimaat, weer, waterkwaliteit, en bodem. Lees verder

Kosten van sectie op overleden dieren en kosten van ruwvoeronderzoek.
Bij de Gezondheidsdienst voor dieren kunt u onderzoek van hooi en kuil op giftige planten laten doen. Lees verder

Jakobskruiskruidvergiftiging, hoe werkt dat?
Jakobskruiskruid (Jacobaea vulgaris) en alle andere in Nederland voorkomende Kruiskruiden (Family Asteraceae; Tribus Senecioneae) bevatte inhoudstoffen die giftig zijn voor de meeste zoogdieren en insecten. Deze inhoudstoffen worden pyrrolizidine alkaloïden (PA’s) genoemd. Naast Kruiskruiden bevatten ook veel andere planten PA’s: deze stoffen zijn aangetroffen in meer dan 6000 plantensoorten (3% van alle bloemplanten). Een PA vergiftiging kan optreden als dieren verse of gedroogde plant eten die PA’s bevatten. Lees verder

Pyrrolizidine alkaloïde metabolisme.
Pyrrolizidine alkaloïden kunnen in verschillende vormen voorkomen. Deze vormen kunnen door chemische processen in een andere vorm omgezet worden. Sommige van deze vormen zijn giftig voor mensen en dieren. Lees verder

Hoefbevangenheid.
De Engelse term laminitis is een goede term voor de aandoening die in het nederlands bekend staat onder de naam hoefbevangenheid (HB). De laminae, dwz. de verschillende lamellen waaruit de hoefwand is opgebouwd, zijn ontstoken, ongeacht de oorzaak. Lees verder

Handleiding planten drogen.
Noteer gegevens die de vondst documenteren: 1) Beschrijft zo duidelijk en precies mogelijk waar de plant gevonden is: Provincie, dorp/stad, straatnaam, evt. huisnummer of een andere aanduiding van de precieze plek. Bijvoorbeeld: Gelderland, Wijchen, Zesweg, in weiland c. 100 meter ten noorden van de splitsing met de Industrieweg. Lees verder