Alle berichten van admin

Jakobskruiskruid, in zaadmengsel of niet?

Esther Hegt en Nick Altena november 2020

Zit Jakobskruiskruid in een zaadmengsel of juist niet? En waarom groeit Jakobskruiskruid zo graag in de berm ?

Bodemverstoring, Jakobskruiskruid en verkeer als zaadverspreider.

Met name op plattelandswegen zijn de wegen eigenlijk wat smal voor het hedendaagse verkeer. Grote landbouwmachines, personenwagens, bedrijfsbusjes en koeriersdiensten, vrachtwagens. Al dat verkeer moet over de weg. Bij inhalen gebeurt het dus regelmatig dat er bandensporen in de berm komen. In de winter als er sneeuw ligt en gladheid is, dan natuurlijk ook strooizout om ongelukken te voorkomen., maar dat zout maakt ook kale plekken in de zode, plus dat de bodemdiertjes er ook niet best tegen kunnen. Dat zijn allemaal verstoringen die Jakobskruiskruid een kans geven zich te vestigen en/of te handhaven.

Kleine-rode-weekschild-Rhagonycha-fulva.
@Esther Hegt Jacobaea Vulgaris spp dunensis Kleine-rode-weekschild-Rhagonycha-fulva.

Conclusie; Jakobskruiskruid komt niet uit een zaadmengsel, we verspreiden het zelf per ongeluk.

Verkeer langs de (snel) wegen kunnen zaden verspreiden, zaden kunnen aan de banden plakken, maar ook windverplaatsing door het verkeer kan zaden verspreiden. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor Jakobskruiskruid er groeien veel meer soorten langs de bermen. Gele planten vallen natuurlijk op maar dat kunnen ook streepzaden, kool of raapzaden, boerenwormkruid etc. zijn. Kool en/of raapzaden worden vaak ingezaaid op akkers als groenbemester. Maar ook in de berm komen deze niet uit een zakje, ze verspreiden zich zelf, hetzij door de wind, banden, machines, schoenen etc.

Andere gele planten

gewone melkdistel ( sonchus oleraceus)
@Esther Hegt gewone melkdistel ( sonchus oleraceus)

Maar vroeger zag je het hier niet, het moet wel uitgezaaid zijn.

Jakobskruiskruid is altijd een algemene plant geweest in Nederland. In heel Europa is het een inheemse plant. Soms is het wat meer op een plek aanwezig, maar na een tijdje verdwijnt de plant vanzelf. Wat wel meer is gekomen, dat zijn waarnemers, er zijn meer mensen die de plant echt herkennen, maar er zijn ook mensen die de plant niet goed herkennen.

Jakobskruiskruid heeft baat bij bodemverstoring.

In een weide kan Jakobskruiskruid wel degelijk een probleem zijn, maar ook daar geldt dat het de omstandigheden zijn die de bodem geschikt maakt voor Jakobskruiskruid. Een grasmat kan beschadigd raken door spelende paarden bijvoorbeeld, maar ook te veel paarden op te weinig land. Ook kun je met riek, spade, schep of ragfork schade aanrichten aan de zode, het is dus helemaal niet gemakkelijk om Jakobskruiskruid te bestrijden in een weiland.

Weidebeheer, veel roteren, mulchen.

Duidelijk is dus dat je Jakobskruiskruid onmogelijk weg kan krijgen in de berm, maar in de wei wil je de plant liever niet. Gelukkig heb je in de wei geen bandensporen, pekelzout enz. Wel heb je te maken met grazende en spelende paarden en soms een bodem die “horse-sick” is. Daar willen de voor ons ongewenste planten graag op groeien. De pionier-planten zijn er niet voor niets, zij proberen de bodem weer gezond te krijgen. Vaak hebben ze een uitgebreid en diep wortelgestel om dieper gelegen voedingstoffen meer naar de oppervlakte te halen en op die manier zorgt de natuur voor zichzelf. Voor ons als paardenliefhebbers is dit een belangrijk punt. Kruiskruid in de wei, probeer de oorzaak te achterhalen en de plant te begrijpen.

Ik verwijs graag door naar reeds bestaande artikelen op de website

Jakobskruiskruid, feiten en Fabels

een aan te raden leesvolgorde

1 ) Wat is nu eigenlijk de relatie van Jakobskruiskruid met een verstoorde bodem en hoe komt dat?

2) Hoe verspreid Jakobskruiskruid zich, en worden alle zaden wel een plant? Veel zaden veel planten?

2) Verder naar de wei, eenmaal in de weide, wat kun je er aan doen. Paardenweides en Jakobskruiskruid, hoe is het te voorkomen en hoe kom je er af?

Ook de Engelstalige website Equiculture van Jane en Stuart Myers is een een aanrader voor paardenliefhebbers. Over de aard van het paard, ook veel over weidebeheer in relatie met de natuur. Een supermooie gratis te bekijken video over “the magic of mulching”

Jakobskruiskruid waardevol in de berm, maar hoort niet in hooi.

Esther Hegt november 2020

Verscheidenheid aan plant- en diersoorten in de berm, maar maak er geen hooi van.

Jakobskruiskruid (Jacobaea vulgaris) is waardevol voor de biodiversiteit, maar hoort niet in hooi. Jakobskruiskruid is een belangrijke nectarbron zo’n 150 insectensoorten maken er gebruik van, waaronder veel bijen, zweefvliegen en vlinders. De Sint-Jacobsvlinder is een van de insecten die er in het geheel van afhankelijk is. Buiten dat Jakobskruiskruid niet de enige giftige plant is liggen er in de bermen ook sigarettenpeuken, blikjes en andere rommel. Kortom Jakobskruiskruid hoort niet in hooi.

zebrarupsen zijn helemaal afhankelijk van Jaoobskruiskruid Jakobskruiskruid
Zebrarupsen Sint-Jacobsvlinder-Tyria-jacobaeae @Jeanette Essink

De Sint-jacobsvlinder is een van de insectensoorten die helemaal afhankelijk zijn van Jakobskruiskruid, de zebrarupsen eten de plant helemaal kaal.

Jakobskruiskruid en windverspreiding.

Jakobskruiskruid (Jacobaea vulgaris) is een windverspreider maar niet zo’n goede windverspreider als vaak wordt aangenomen. Hoe Jakobskruiskruid zich verspreid staat op de volgende link te lezen. : Veel zaden veel planten? Jakobskruiskruid kan weliswaar erg veel zaden produceren, maar als al deze zaden tot een volwassen plant uit zouden groeien, dan zou Nederland al lang door een dicht tapijt van Jakobskruiskruid bedekt zijn.

zaden van Jakobskruiskruid
Plakkende zaden Jakobskruiskruid vliegen slecht @Esther Hegt

Deze zaden van Jakobskruiskruid zijn te nat om vliegen.

Zwerfvuil in de berm

Zoals eerder al geschreven zijn er naast verschillende soms ook giftige planten ook nog peuken, blikjes en andere rommel in de bermen. Een koe die samen met bermhooi een stukje van een blikje opeet kan er aan dood gaan. Om hoeveel koeien het jaarlijks gaat is niet bekend. De trefwoorden “blikje, koe en scherp” op Google geven flink wat resultaten. Zie de geraadpleegde bronnen. Maar de meeste boeren en paardenhouders zullen ook geen bermhooi kopen. Langs snelwegen en autowegen wordt wel gemaaid en afgevoerd, maar niet gehooid. Ook is het een fabel dat er heden nog Jakobskruiskruid wordt ingezaaid door bermbeheerders, het is een inheemse plant die thuis hoort in de Nederlandse natuur.

Biodiversiteit

Bermhooi is niet geschikt als diervoeding. Maar bermen zijn wel belangrijk voor de biodiversiteit. Voor insecten is het een belangrijke nectarbron. Insecten kunnen zo van het ene naar het andere gebied migreren, maar ook weer andere planten bestuiven. Met bloeiende bermen help je de verschillende plantensoorten een handje, ook aardappelen, groenten en fruit hebben bestuivers nodig.

Bronnen en links.

1 ) Nucheckt 16 februari 2019 Zwerfaval slecht voor koeien.

2) Veel zaden veel planten? https://www.Jakobskruiskruid.com

3) ruwvoeronderzoek op giftige planten bij de gezondheidsdienst voor dieren.

4) Fotogalerij met onder andere heel vee insecten die gebruik maken van Jakobskruiskruid.

Komt Kruiskruid-vergiftiging vaak voor? Grote enquêtes in UK.

Esther Hegt en Nick Altena oktober 2020

In dit blog de data uit grote enquêtes van dierenartsen en pathologie laboratoria.

De quote komt uit de verzameling data die prof Durham analyseerde uit 4 verschillende enquêtes door van de British Horse Society en DEFRA , BEVA (de vereniging van Britse dierenartsen), National Equine Health Survey en 10 deelnemende van 14 pathologie labs. De enquêtes zijn massaal ingevuld, dit betekent dat er heel veel bruikbare data zijn. Het gaat er dus om of Kruiskruid-vergiftiging vaak voorkomt in UK. Het gaat te ver om het hele rapport te behandelen maar het gaat in dit geval om het woord “rare“. Komt Kruiskruid-vergiftiging vaak “rare” voor?

De definitie van “rare

Er zijn er vast nog meer te bedenken maar er zijn zeker minimaal 23 definities in het Nederlands voor het Engelse woord “rare” . Zoek maar een mooie uit voor het bijzonder lage getal van 1 promille 😉

1) Apart 2) Bijzonder 3) Buitengemeen 4) Buitengewoon 5) Curieus 6) Gering 7) Niet talrijk 8) Niet vaak 9) Ongehoord 10) Ongemeen 11) Ongewoon 12) Raar 13) Schaars 14) Sporadisch 15) Uitzonderlijk 16) Uniek 17) Vreemd 18) Weinig 19) Weinig voorkomend 20) Wonderlijk 21) Wonderschoon 22) Zelden 23) Zonderling

Jakobskruiskruidvergiftiging en social media

Op de social media waaronder twitter wordt regelmatig geciteerd uit een excellent paper over de overwegingen die prof Andy Durham maakt. Is Kruiskruid-vergiftiging werkelijk het probleem dat mensen verwachten dat het is, of is Kruiskruid-vergiftiging een self-fulfilling prophecy ?

Nevertheless,

ragwort toxicity appears to be rare in horses

and ponies subject to a reasonable degree of

professional veterinary care and is probably

deserving of the apparently relatively

low financial and work input previously

described by horse owners.

The overall impression from all four

surveys is that ragwort is a very common

weed but only a minority of horse owners

spend significant time trying to control it

Prof Andy Durham

Social media; Uitvergroten van de uitkomsten.

We zagen het in begin van de Kruiskruid campagnes in begin jaren 2000 al eerder gebeuren , foutieve extrapolaties. Zie Fabels m.b.t. het aantal sterfte gevallen door Kruiskruid-vergiftiging en het belang van sectie op overleden dieren. In die tijd ging het om een kleine enquête die geëxtrapoleerd werd naar alle dierenartsen en massaal werd gedeeld op social media en reguliere pers..

Social media ; “Quote mining “ . Een losse zin uit een artikel halen dat past bij je argument en de volledige conclusie negeren.

Vaak wordt op social media alleen deze zin aangehaald zonder de context :

Original report detailed 403 suspected cases, 199 died of which 122 confirmed due to ragwort.”

Maar de context van het aangehaalde rapport is Ragwort toxity is uncommonly suspected in equine practice and even more uncommonly confirmed. “ Vertaling : Kruiskruidvergiftiging wordt ZELDEN gezien in de dierenartsenpraktijk en zelfs nog minder bevestigd. “

Ongeveer een miljoen paarden in het Verenigd koninkrijk.

Belangrijk blijft het om je te realiseren hoeveel paarden er ongeveer zijn in het Verenigd Koninkrijk, De British Equine Trade Association schatte in 2011 dat er ongeveer een miljoen paarden in Verenigd Koninkrijk zijn.

The population of horses in the UK is unknown but is
estimated to be just under one million and the vast
majority of these are owned privately for leisure
(according to the British Equine Trade Association Survey
2011)

LEFT ON THE VERGE: The approaching equine crisis in England and Wales

Pathologie labs; Op een miljoen paarden, 72 paarden met een mogelijke Kruiskruid vergiftiging.

1) De survey van de 10 deelnemende pathalogy labs liet de volgende cijfers zien. 5 labs zonden alleen resultaten van het jaar 2013 in. De andere 5 deelnemende labs resultaten van tussen 2008 en 2013. Bij elkaar zijn er tussen in 5 jaar (2008 en 2013) 865 ingezonden leversamples onderzocht, van deze samples waren er 72 met megalocytosis en dus mogelijk vergiftiging door Kruiskruid. Megalocytosis komt bijvoorbeeld ook voor bij vergiftiging door aflotoxines.

Dierenartsenpraktijken: Op een miljoen paarden, 122 mogelijke Kruiskruidvergiftiging.

2) De survey onder BEVA ( British Equine Veterinary Association).

Op de vraag of de dierenartsen dat jaar een mogelijke Kruiskruid-vergiftiging hadden gezien antwoordden 303 dierenartsen, waarvan er 59% met nee antwoordde. De andere 41 % antwoordde met ja. 120 dierenartsen ( 41%) waren er 403 mogelijke gevallen. ( gemiddeld 2 per dierenarts) Van die 403 gevallen zijn er 30% bevestigd door bioptie of autoptie. Dit komt neer op 403 mogelijke vergiftigingen, 122 bevestigd ( 30%) en 70 % niet bevestigd! Een mogelijke kruiskruidvergiftiging is ongebruikelijk in de dierenartsenpraktijk en zelfs nog ongebruikelijker dat het is bevestigd.. Van de vermoedens zijn er 30 % =122 bevestigd door biopt of autoptie. De andere 70 % had een andere oorzaak.

Nederland geen cijfers, geen enquêtes.

Conclusie:

Net zoals in Nederland is in het Verenigd Koninkrijk Jakobskruiskruid een algemeen voorkomende plant. Een mogelijke vergiftiging wordt zelden gezien in de veterinaire praktijk. Ongelukken gebeuren, maar zijn zeldzaam. Goed weidemanagement is belangrijk. Jakobskruiskruid hoort niet in hooi.

Geraadpleegde bronnen:

Durham, AE.(2015) Surveillance focus: ragwort toxicity in horses in the UK Veterinary Record 176, 620-622.

Durham AE. (2014) Ragwort poisoning-how much of a problem really is it?

Equine liver disease: think outside the ragwort box Andy E Durham Equine Health 2017 2017:38, 27-31

Federatie Nederlandse diervoeding keten

LEFT ON THE VERGE: The approaching equine crisis in England and Wales https://www.worldhorsewelfare.org/about-us/our-organisation/our-positions/horse-crisis

Extra : Jakobskruiskruidvergiftiging, hoe werkt dat?

kruiskruidzaden en de ondergrondse zaadbank.

Begraven zaden van Jakobskruiskruid, een ondergrondse zaadbank.

Esther Hegt en Nick Altena september 2020

De laatste tijd wordt er weer opgeroepen om Jakobskruiskruid te bestrijden. Maar hoe gaat dat dan met de zaden uit de ondergrondse zaadbank?

Hoe ontstaat zo’ n ondergrondse zaadbank?

Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat de meeste zaden van Jakobskruiskruid ( Jacobaea vulgaris) dichtbij de moederplant vallen, er zijn zaden die verdwijnen onder een dun laagje zand zo ontstaat een ondergrondse zaadbank, maar ook zijn er zaden die gewoon rotten omdat het bijvoorbeeld te nat is. Om te kunnen kiemen hebben zaden licht nodig zie het begrip verstoorde grond en de relatie met Jakobskruiskruid.

Het is niet zo dat al de zaden kilometers ver vliegen, op de website staat daar een pagina over Veel zaden veel planten? Zoals eerder al geschreven vallen de meeste zaden dichtbij de moederplant, dat worden niet allemaal nieuwe planten, er is simpelweg geen ruimte voor. Als alle zaden planten zouden worden dan was heel Nederland al lang bedekt met een grote gele laag,

Lang niet alle zaden vliegen, insecten de kleine bovengrondse grazers, helpen een handje en maken gebruik van de plant en plakken hem bijvoorbeeld gewoon dicht, zoals op de foto’s is te zien.

Jakobskruiskruid, Jacobskruiskruid
@Esther Hegt
larrfje in kruiskruid
@Esther Hegt

De larfjes leven in de plant, deze heb ik uit een dichtgeplakt bloemhoofdje gepeuterd, Men vermoed dat dit de larve van de galmug Contarinia jacobaeae  is.

@Esther Hegt

Soms zijn zaden te nat, die zaden kunnen niet eens vliegen en vallen gewoon met zijn allen naar beneden, dichtbij de moederplant.

Het heeft geen nut de buren de schuld te geven van Jakobskruiskruid in berm of wei, de wind komt van oost, west, noord en zuid. Dus welke buren dan?

Vaak geven mensen de buren de schuld, maar veroorzaken ze het zelf niet per ongeluk? Buiten het feit dat het uitsteken van planten kleine wortelrestjes achterlaat waaruit weer nieuwe planten kunnen groeien verstoort het de bodem en dat is een uitgelezen kans voor zaden om aan de oppervlakte te komen en dan te ontkiemen. Hetzelfde geldt ook voor het handmatig uittrekken van planten, het wortelstelsel is groter dan je denkt.

wortelstelsel van Jakobskruiskruid
@Esther Hegt
@Esther Hegt

En als je goed kijkt zie je dat ook de ondergrondse grazers deel uit maken van biodiversiteit en zijn kleine hulpjes. Ook bacteriën en schimmels maken de groeiplaats ongeschikt. Dit vond ik in hetzelfde wortelstelsel , uitvergroot. Men vermoed dat het aphis jacobaea is, een bladluis gespecialiseerd op Jakobskruiskruid. Heel interessant om te lezen in dit verband is: Laat buren jakobskruiskruid bestrijden. Tess van de Voorde onderzocht Jakobskruiskruid bij Wageningen University en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), en komt met duidelijke adviezen voor beheerders.

Equiculture en de magic of mulching .

Zoals de foto’s laten zien is bij iedere bestrijdingsmethode de kans groot op een nieuwe bodemverstoring, zaden uit de ondergrondse zaadbank krijgen de kans om te ontkiemen. Om dit te voorkomen is hier een hele goede video van Equiculture van Jane en Stuart Myers.

De video beschrijft dat juist door te mulchen het bodemleven een eldorado voor de ondergrondse grazers de bodem weer vruchtbaar maakt, een betere bodem, is een dichtere zode, met respect voor de paarden , koeien of welke grote grazer dan ook en de natuur.

Extra download

Hegt, E. & P.B. Pelser. 2007. Jakobskruiskruid. Voorkomen is gemakkelijker dan bestrijden. Paard en Sport (6): 70-71.  Download

Nysius senecionis – kruiskruidnysius.

Thijs de Graaf 8 augustus 2020

In Nederland is de Nysius senecionis – kruiskruidnysius een algemeen wantsje, die we op kruiskruid vinden.

Misschien is het handig om eerst iets over wantsen te vertellen, waartoe ze behoren. Want vergeleken met bijvoorbeeld vliegen en kevers zijn wantsen niet erg bekend, terwijl er toch heel veel soorten zijn.

Wantsen zijn nauw verwant aan de bladluizen en de cicaden. Ze hebben ook een zuigsnuit, waarmee ze plantensappen of dierlijke sappen opzuigen.

Foto @Jeanette Essink

Ze lijken vaak op kevers. Ze hebben net als kevers dekvleugels, maar die vallen gedeeltelijk over elkaar en hebben op het eind meestal een vliesachtig, doorzichtig deel. Een ander verschil met kevers is, dat uit de eitjes nimfen komen, die na vier of vijf keer vervellen volwassen zijn. Ze verpoppen dus niet. Na de laatste vervelling krijgen ze vleugels. De meeste zijn goede vliegers. Afmetingen van de soorten lopen uiteen van een mm tot veel groter dan een cm.
Sommige worden als schadelijk gezien, andere rovertjes worden in kassen als biologische bestrijders gebruikt. Schadelijk vind ik een wat lastig begrip. In de natuur houden de insecten variatie in stand. Een veld met één soort plant is niet natuurlijk, dus daar komt van alles op af. Als een plant woekert zijn we weer blij met ze.

Foto @Jeanette Essink

Een van de grote wantsen families zijn de bodemwantsen (Lygaeidae). De meeste van die groep zuigen op zaden en worden in het Engels daarom seed bugs genoemd. Omdat ze vaak op de bodem te vinden zijn, houden wij het op bodemwantsen. 
Die bodemwantsen zijn weer onderverdeeld in onderfamilies. De Nysius behoort tot de onderfamilie Orsillinae. (familienamen eindigen op dae, onderfamilienamen op nae).

Om het nog ingewikkelder te maken. De Amerikaanse bioloog Henry, T.J. heeft die indeling veranderd. De familie Lygaeidae in superfamilie Lygaeoidea. De onderfamilies werden families. Dus Orsillinae werd Orsillidae. In Europa wordt deze indeling meestal niet aangehouden, maar in Amerika wel. De kruiskruidnysius (Nysius senecionis) zuigt aan rijpende zaden van kruiskruid. Maar zit ook op andere planten uit de composietenfamilie als alsem (Artemisia) en kamille (Matricaria). Dat maakt het wat lastig, want hij lijkt sprekend op de in Nederland zeer zeldzame compositennysius (Nysius graminicola) en die zit ook op kamille. Dan zijn ze vanaf een foto soms zelfs door experts niet uit elkaar te houden.
Het zijn geelachtig grijsbruine wantsen. Ze verschillen met de anderen Nysius soorten doordat beide een licht tweede antennesegment hebben met een basale donkere ring. Die ring hebben andere soorten niet. Ze kunnen uitstekend vliegen en zijn 3,9-4,8 mm lang.
Per jaar zijn er twee elkaar overlappende generaties en de volwassen wants overwintert (soms ook als ei). Je kunt ze dus het hele jaar tegenkomen.

Overzicht op Waarneming van de verschillende soorten. Als je een soort aanklikt, krijg je informatie. 

Bronnen, waar ik gebruik van maak:

– Ekkehard Wachmann, Albert Melber, Jurgen Deckert: Wanzen. Band 3

– B. Aukema, D.J. Hermes- Verspreidingsatlas Nederlandse wantsen (Hemiptera: Heteroptera) Deel IV: Pentatomomorpha I (Aradidae, Lygaeidae, Piesmatidae, Berytidae en Pyrrhocoridae)

Selectief grazen en Jakobskruiskruid

Jakobskruiskruid, verschillende planten en selectief grazen.

Door Nick Altena en Esther Hegt. Juli 2020

Selectief grazen. Planten en grazers hebben over miljoenen jaren samen geleefd. Gedurende die tijd hebben plantensoorten giftige stoffen ontwikkeld om er voor te zorgen dat ze niet opgegeten worden. Dieren hebben zich daar op aangepast door giftige planten grotendeels te vermijden, maar dat betekent niet dat vergiftiging nooit voorkomt.

Vrij levende paarden  leren grazen o.a. door de moeder, door uitproberen, trial and error. Mochten ze iets giftigs eten dan compenseren ze dat door juist weer een andere plant te eten die dat neutraliseert, of kiezen een ander dieet. Bron: Pfister, James.A., Behavioral Strategies for Coping with Poisonous Plants.

In de vrije natuur kunnen dieren selectief grazen, er groeit een grote variatie aan verschillende planten dat niet is te vergelijken met een modern weiland met voornamelijk raaigras.

Bij aankomst bij dit veld schrokken we enorm, we dachten dat de aanwezige groep paarden nu wel gedwongen was om Jakobskruiskruid te gaan eten omdat men beweerde dat paarden dat ook doen als het vers in de wei staat. Daar zochten we bewijs voor.

 Selectief grazen en Jakobskruiskruid
www.jakobskruiskruid.com/blog/

Na weken observeren in dit veld van Staatsbosbeheer met een groep mensen lukte het maar niet om een foto te maken om te bewijzen dat de grazers verse Jakobskruiskruidplanten eten. Dus de videocamera er bij om te proberen zo dicht mogelijk bij deze paarden te komen. Overigens hadden we in de eerste instantie niet gezien dat de paarden veel meer ruimte hadden dan alleen dit stuk om te grazen.

Wat er toen gebeurde was juist niet wat we wilden bewijzen, het was het tegendeel.

Paarden eten geen Jakobskruiskruidplanten, als er voldoende andere variatie staat. Ze gebruiken de tastharen en lippen. en natuurlijk ook geur om planten te selecteren.

Wel konden we het verse Jakobskruiskruid planten eten naar het rijk der fabels verwijzen. Deze paarden hebben voldoende te eten, liepen in een groot stuk van 35 ha. en ruim de keuze aan verschillende planten.. Ze werden niet gedwongen Jakobskruiskruid te eten.

Video@Nick Altena en Esther Hegt Vrij levende paarden.

Nu eens kijken hoe het in de wei gaat, weinig keuze eigenlijk. De wei is nogal arm aan verschillende planten. Toch zie je wel dat ze ook proberen tussen verschillende grassoorten te selecteren.

Video @Esther Hegt Voorjaar en vers gras, gehouden paarden.

En dan hooi, daar zie je dat er helemaal niets wordt geselecteerd.

Video @ Esther Hegt Of je hooi lust? Gehouden paarden.

Een groot natuurgebied is anders dan een kleine weide, in een natuurgebied kunnen paarden een blokje om en hebben de keuze uit veel verschillende planten en hebben de mogelijkheid om selectief te grazen.

“Heb je Kruiskruid in de wei in de wei, hoe te voorkomen, en hoe kom je er af. “ Jakobskruiskruid en paardenweides

Learn about how to have happyrelaxed horsessave time and money and look after your land. A win, win, win.”

The Equiculture system

Referenties

Pfister, James.A., Behavioral Strategies for Coping with Poisonous Plants,

Proceedings . Grazing Behavior of Livestock and Wildlife University of Idaho, Moscow, Idaho, March 23-24, 1999

Presented by the University of Idaho in cooperation with: Montana State University Oregon State University en Washington State University

Een nieuwe fotogalerij over van alles rondom Jakobskruiskruid

Een nieuwe fotogalerij bij de website Jakobskruiskruid, feiten en fabels, dit varieert van verschillende kruiskruiden, andere gele planten. Maar ook insecten. Sommige insecten zijn helemaal afhankelijk van Jakobskruiskruid, dat zijn de specialisten. De bekendste is natuurlijk de zebrarups van sint-jacobsvlinder, maar er zijn er meer. Natuurlijk ontbreekt er in de fotogalerij foto’s van paarden niet. Heeft er iemand mooie foto’s die we mogen gebruiken graag! Uiteraard wordt de naam van de fotograaf vermeld en de rechten blijven bij de maker.

EEN NIEUWE FOTOGALERIJ OVER VAN ALLES RONDOM JAKOBSKRUISKRUID
Foto @Jeanette Essink

Jakobskruiskruid is een ecologisch belangrijke plant het is een bron van nectar en stuifmeel. Zo’n 150 insectensoorten maken er gebruik van, waaronder veel bijen, zweefvliegen en vlinders.

Jakobskruiskruid hoort niet in hooi zoals er ook geen andere giftige plantjes noch sigarettenpeuken, blikjes etc. in hooi horen.

Foto @Dick Straatman

Bloggen en gastbloggen over Jakobskruiskruid.

Bloggen en gastbloggen. over Jakobskruiskruid.

Een update van de website Jakobskruiskruid, feiten en fabels mag wel een keer na 15 jaar. Bij de website vernieuwen hoort natuurlijk ook een blog. Bloggen en gastbloggen over Jakobskruiskruid.. Dat bloggen kan over wat meer informatie over insecten zijn, maar natuurlijk ook over paarden, graasgedrag, weides, en interessante websites, maar ook over alles wat er aan nieuw onderzoek of data bekend zijn of komt over Jakobskruiskruid. Er kan soms een beetje een mix zijn tussen Engelstalig en Nederlandstalig, dit omdat er een samenwerking is met Ragwort Facts uit het Verenigd Koninkrijk, maar we zullen ons best doen er een vertaling of samenvatting bij te zetten. Nieuw is ook weer een fotogalerij.

Bloggen en gastbloggen Jakobskruiskruid
@E.Hegt

Het blog hoort bij de website Jakobskruiskruid, feiten en fabels

Op de website staat veel achtergrondinformatie over bijvoorbeeld hoe werkt zo’n Jakobskruiskruid vergiftiging nou eigenlijk. Maar ook over de fabels die de ronde doen. Wat kun je er aan doen als je de plant in de wei hebt? Is een ragfork eigenlijk wel een goed idee, of graaf je dan juist de zaden uit de ondergrondse zaadbank op ?

Leesvolgorde om Jakobskruiskruid te begrijpen.

1 ) Wat is nu eigenlijk een verstoorde bodem en hoe komt dat?

2) Hoe verspreid Jakobskruiskruid zich, en worden alle zaden wel een plant? Veel zaden veel planten?

2) Verder naar de wei, wat kun je er aan doen. Paardenweides en Jakobskruiskruid, hoe is het te voorkomen en hoe kom je er af.