Alle berichten van Esther Hegt

Is Jakobskruiskruid inheems of exoot?

Esther Hegt augustus 2020

IS JAKOBSKRUISKRUID INHEEMS OF EXOOT?

Als mensen het over bestrijden van Jakobskruiskruid (Jacobaea vulgaris) hebben wordt er vaak vanuit gegaan dat de plant hier van nature niet voorkomt en dus een exoot is. Jakobskruiskruid is inheems in Europa en westelijk Azië . Men verwijst vervolgens naar andere werelddelen o.a. Canada en Australië waar Jakobskruiskruid inderdaad niet van nature voorkomt dus een exoot (uitheemse) plant is. Omdat Jakobskruiskruid in die landen een exoot is geldt er een bestrijdingsplicht. In Europa is Jakobskruiskruid inheems en een belangrijke voedselplant voor zo’n 150 insectensoorten waaronder veel bijen, zweefvliegen en vlinders.

Exoten verdringen de inheemse flora omdat ze kunnen gaan woekeren Uitheemse soorten verdringen inheemse soorten en zijn daarom een risico voor de flora van het betreffende land, In Nederland hebben wij ook exoten ,bijvoorbeeld de Japanse Duizendknoop (Fallopia japonica) uit Japan of de Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) uit zuid-oost Azië, omdat de planten hier geen natuurlijke vijand hebben.

De meest bekende Insecten die gebruik maken van Jakobskruiskruid.

sint-Jacobsvlinder.( Tyria jacobaeae)

In Nederland hebben we als bekendste de sint-Jacobsvlinder.( Tyria jacobaeae) De vlinder zet de eitjes af op zijn waardplant Jakobskruiskruid, (Jacobaea vulgaris) de rupsen eten de plant kaal. De vlinderstichting heeft een uitgebreide lijst van insecten met Jakobskruiskruid, als waardplant en een uitgebreide lijst met bloembezoekende insecten op Jakobskruiskruid. Ook Buglife heeft een uitgebreide lijst Insect fauna in detail.

En natuurlijk ook onze eigen Jakobskruiskruid gallery

Foto @Jeanette Essink
Foto @Jeanette Essink
Foto @Jeanette Essink
Foto @Jeanette Essink
Foto @Jeanette Essink

De aardvlo (Longitarsus jacobaeae)

In landen zoals bijvoorbeeld Australië hebben ze biologische bestrijders zoals de sint-jacobsvlinder, ( Tyria jacobaeae) maar ook de aardvlo (Longitarsus jacobaeae) een klein kevertje geïmporteerd als biologische bestrijding , maar hier zijn ze heel gewoon en inheems, ze zijn zo klein dat we ze als je het niet weet over het hoofd ziet.

Foto @Arp Kruithof
Foto @Arp Kruithof

De zaadvlieg (Botanophila seneciella)

Ook de zaadvlieg ( Botanophila seneciella ) is in Australië geïmporteerd als biologische bestrijder van Jakobskruiskruid. ( Jacobaea vulgaris) Maar in Nederland inheems. Mocht je een Jakobskruiskruidplant tegenkomen met schuim op het bloemhoofdje dikke kans dat er larfjes inzitten.

Foto@Jeanette Essink
Foto@ Jeanette Essink

Larfje uit Jakobskruiskruid met schuim.

Foto@Thijs de Graaf http://www.tuin-thijs.com/
Foto@Thijs de Graaf http://www.tuin-thijs.com/

Aanzet tot centrale registratie slachtoffers van Jakobskruiskruid is na 13 jaar gesloten

Na 13 jaar is “Aanzet registratie slachtoffers van Jakobskruiskruid” gesloten. 9 Augustus 2007 tot 20 juli 2020. Klik hier voor het meldpunt

“There is a huge difference between toxity and a hazard’

Mark A. Spencer. Forensic botanist .

De stand van zaken:
03-09-2007
We hebben sinds de opening van het meldpunt op 9 Augustus 2007 zeven meldingen binnen gekregen. In vier gevallen (1999, 2003, 2004 en één uit 2005) betreft het paarden die aan Kruiskruidvergiftiging overleden zijn en in het andere geval (2007) gaat het om een paard dat herstellende is. (2013) een herstellende ezel. 2015 een paard.

Het is natuurlijk verdrietig genoeg dat er slachtoffers van een Kruiskruidvergiftiging zijn te betreuren. Een traumatische ervaring voor de eigenaren. .

Foto Esther Hegt

Maar vooral jammer is het dat de paardensector niets met de aanzet heeft gedaan, dit in tegenstelling met het Verenigd Koninkrijk.

Daar zijn enkele zeer grote enquêtes geweest met grote respons, die heel veel bruikbare data hebben opgeleverd. The British Horse society , DEFRA ( Department for Environment, Food & Rural Affairs) BEVA ( equine veterinary professionals) , National Equine Health Survey en Pathology service. De vragen varieerden van bijvoorbeeld aan de dierenartsen; hoeveel gevallen hebben de dierenartsen vermoed van een mogelijke vergiftiging, ook vragen aan verschillende pathalogisch laboratoria ; hoe vaak was er een verdenking van Jakobskruiskruidvergiftiging en hoe vaak werd dit bevestigd door de pathalogie, maar ook vragen aan paardenhouders, hoeveel tijd per week besteed je aan het bestrijden van Jakobskruiskruid, heb je het wel of niet in de wei.

DEFRA/AHT/BEVA, Volume 10, no 4, October – December 2014, Focus on Ragwort. Focus on ragwort toxity p. 14-19

Durham, AE.(2015) Surveillance focus: ragwort toxicity in horses in the UKVeterinary Record 176, 620-622.

Uit al deze data is duidelijk op te maken dat Jakobskruiskruid ook een algemene plant is in het Verenigd Koninkrijk. Ondanks dat Jakobskruiskruid giftig is komt een vergiftiging er zelden voor. Het zou kunnen zijn dat er een groep is die geen gebruik maakt van veterinaire zorg .

Mijn conclusie is dat al de oproepen in de media om Jakobskruiskruid overal te bestrijden niet gerechtvaardigd is. Jakobskruiskruid is wel meer dan een lastige plant. Jakobskruiskruid is een belangrijke bron van nectar en stuifmeel. Zo’n 150 insectensoorten maken er gebruik van, waaronder veel bijen, zweefvliegen en vlinders.

Goed hooi, dat is belangrijk.

Op het Kruiskruid-symposium 2008 in Den Bosch georganiseerd door de provincie Brabant heb ik me in mijn presentatie “Het gevoel van de paardenhouder.” hard gemaakt voor goed hooi. Daar is aandacht voor gekomen , de erkende fouragehandelaren garanderen dat hooi vrij is van giftige planten en stoffen en dus geschikt is als diervoeder.

The Equicultural System

Een quote van de website The equicultural system de website van Jane en Stuart Myers.

The equicultural system.

“Learn about how to have happyrelaxed horsessave time and money and look after your land. A win, win, win.”

Door mijn website Jakobskruiskruid, feiten en fabels ben ik in aanraking gekomen gekomen met equicultural system en daar ben ik heel enthousiast van geworden. Het is in het Engels maar gemakkelijk te volgen.

Het equicultural systeem gaat over vrolijke en ontspannen paarden,

Het equiculture systeem gaat ook over tijds- en geldbesparing . Over de wei waarin de natuur en omgeving, het paard en natuurlijk gedrag centraal staan. Een win-win systeem.

In het kort wat onderwerpen; graasgedrag, hoe ziet je land er uit, heb je veel ongewenste planten, wat doe je tegen modder, hoe kun je dat oplossen, de magie van het mulchen, het is teveel om op te noemen en echt de moeite waard.

Voor de geïnteresseerden is er de mogelijkheid tot het volgen van een gratis kleine cursus over weide, paarden en natuurlijk graasgedrag.

Echt een aanrader, ik zou zeggen; Doen!!!