Alle berichten van Neil Jones

Metapopulatie

Metapopulatie.

Neil Jones November 2020

Het woord metapopulatie klinkt ingewikkeld.

Het is een typisch woord dat door wetenschappers wordt gebruikt, half Latijns en half Grieks. Maar het idee erachter is niet moeilijk te begrijpen.  Het is gewoon een groep populaties die verbonden zijn met elkaar. Dit noemen we een eenheid,  (een verzameling populaties) binnenin die eenheid kunnen sommige populaties uitvallen, maar andere nieuwe populaties maken weer een start. Nieuwe populaties worden gestart door bepaalde organismen dat overgaat in een geschikte  groeiplaats. Binnenin die eenheid is de geschikte  groeiplaats erg belangrijk, er zullen ook nog onbezette geschikte groeiplaatsen zijn.

zwartwit knoopvlekje (Eucosma campoliliana)
@Jeanette Essink zwartwit knoopvlekje (Eucosma campoliliana)

Om een metapopulatie te beschermen zul je de hele eenheid moeten beschermen,

Ook al is de soort die je beschermt niet aanwezig op de groeiplaats, alle stukjes van de eenheid zijn verbonden met elkaar en belangrijk op de lange termijn.

Metapopulaties kunnen bestaan uit meerdere soorten, planten, vogels en insecten.

Maar het meeste onderzoek is gedaan naar insecten, speciaal vlinders. Het zijn mobiele beestjes die kort leven en een korte levenscyclus hebben, zij maken de veranderingen in een systeem makkelijker om te observeren omdat insecten sneller beïnvloed zijn door factoren die schade doen aan populatie binnen de eenheid ( de metapopulatie.)

Om het nog wat verder uit te leggen, stel je hebt een populatie vlinders. Er sterft een jaar van een individuele populatie vlinder uit. Dat kan door slecht weer, of er waren meerdere natuurlijke vijanden of parasieten die de populatie vlinders heeft aangevallen. Zolang er nog een andere populatie in de buurt is nabij de lege  habitat dan kan dat eventueel weer ingenomen worden door de vlinders. Binnen het systeem kan het dus zo zijn dat er een populatie dood gaat  en dat de leeggekomen plek weer ingenomen wordt door een naburige populatie.

Als er een gedeelte van een habitat vernietigd is, zelfs als het een leeg stuk is, dan is het systeem verstoord.

Als er voldoende van de leefruimte is verstoord dan faalt het hele systeem en de overgebleven stukken die misschien nog wel wat vlinders hebben verliest haar populatie. Zij zullen niet meer vervangen kunnen worden.

Kleine Vuurvlinder Lycaena phlaeas op Jakobskruiskruid
@Brenda Vreeswijk Kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas) op Jakobskruiskruid.

Dit is een van de redenen waarom een plant als Jakobskruiskruid belangrijk is.

Jakobskruiskruid heeft enkele zeldzame  (rode lijstsoorten) insecten die gebruik maken van de plant. Omdat het een algemene plant is zullen er verschillende factoren zijn die deze insecten én planten binnen het systeem nodig hebben, alhoewel we nog niet precies weten welke factoren dat allemaal zijn.

Als je deze belangrijke plaatsen verliest omdat ze vernietigd zijn heeft dat een groter effect dan alleen het verlies van  een stuk van de habitat. Een zeldzame soort kan uitsterven.

Er zijn ook maar algemener insecten die gebruik maken van Jakobskruiskruid als nectarplant. Maar ook zij kunnen beïnvloed worden door het verlies van een gedeelte van de habitat. Natuurbeschermers maken zich zorgen om niet onderbouwde en niet goed geïnformeerde informatie die over Jakobskruiskruid rond gaat.  Er zijn teveel mensen die de verhalen geloven waarvan de wetenschap weet dat het bang makende verhalen zijn die niet onderbouwd zijn door feiten.

Meer informatie

Vlinderstichting Jakobskruiskruid als Waardplant

 Microlepidoptera.nl /   Eucosma campoliliana

Misverstanden over de Ragwort Act in U.K.

Mijn naam is Neil Jones uit het Verenigd Koninkrijk,  ik bestudeer Jakobskruiskruid en de angst over deze plant inmiddels al bijna 20 jaar zoals is te lezen op mijn website Ragwort Facts . Ik werk samen met verschillende natuurbeschermingsorganisaties, maar ook alleen om de misverstanden over de ragwort act in het Verenigd Koninkrijk te bestrijden.

Er is een algemeen misverstand over de Jakobskruiskruidwet “ragwort control act ‘ in het Verenigd Koninkrijk en soms wordt de wet zelfs opzettelijk verkeerd uitgelegd.

Er is een  wet  genaamd  de  Weeds  Act 1959. Op  grond van die wet  mag de overheid die overigens niet de plicht heeft mensen  sommeren  om  bepaalde planten  waaronder Jakobskruiskruid  op een  specifieke  plaats te verwijderen.  De wetsvoorstel was een bijzonder type. Er behoefde geen discussie. Het kopieerde bevoegdheden van een oude wet uit 1920.

Natuurbeschermers  zijn van mening  dat  het een  verouderde  maatregel  is  die geen plaats  heeft in het moderne landschapsbeheer. Er  is een crisis in de biodiversiteit  en  we  moeten niet  eisen dat  mensen  ecologisch  waardevolle  planten  vernietigen.  In 2019 ondertekenden meer dan 10.000  mensen   een  petitie om de  regering  te  vragen om van  deze  archaïsche  wet af  te  komen ,  dit  was  voordat  het   petitiesysteem onverwacht  werd  afgesneden  vanwege de  algemene  verkiezingen.

In de  late jaren 1990  werd er een  campagne gelanceerd  door verschillende  paarden-organisaties  tegen Jakobskruiskruid. Het werd  gekenmerkt  door  overdrijving,  onwaarheden,  en  paniekverhalen. Dit  resulteerde  in  wat  wordt  genoemd een “Private Member’s Bill”  dit is  wetsvoorstel  dat  wordt  ingevoerd  door  een  individueel lid van het parlement. Een  wet  is  pas een echte wet nadat het is  aangenomen door het Parlement. De  uiteindelijke  wet  wordt  dan  een Wet van het Parlement genoemd.  In  dit  geval  werd  het  wetsvoorstel gesponsord  door  de British Horse Society.  Het werd  oorspronkelijk  ontworpen om mensen  te  dwingen om  Jakobskruiskruid overal te  controleren.  Het Parlement verwierp dit  maar wat er uit  dat wetsvoorstel voortvloeide is de  Ragwort  Control Act  en die act zegt  dat de regering  een code of Practice  kan, maar niet te hoeft maken.  Dit  is een beetje  vreemd  omdat ze die mogelijkheid  toch  al hadden.

Website van Britse overheid

Het is belangrijk om te  onthouden  dat  de  Code  of Practice  slechts  een leidraad is. En ook uitdrukkelijk schrijft dat ze geen uitroeiing van Jakobskruiskruid wil.  Sommige  mensen  maken  de  fout  dat de Code of Practice een wet is.  De Code of Practice heeft wel  een aantal  goede  punten,  zoals   het  advies  over  weidebeheer, maar er zijn ook ernstige problemen over de statistische methode die gebruikt is om risico’s in te schatten. Het is duidelijk dat het risico over Jakobskruiskruid centraal staat om te weten of het moet worden gecontroleerd.
De vergiftigingscijfers die zijn gebruikt in de risicoberekeningen van de overheid zijn een persoonlijk commentaar afkomstig van een professor van een academisch dierenziekenhuis.
Deze vergiftigingen worden dan beschreven als “bevestigd”. Dit is biochemisch onmogelijk omdat de toxines in Jakobskruiskruid identieke moleculaire effecten hebben als toxines uit beschimmeld voedsel onder andere in ruwvoer.

Een Freedom of Information  Request  ( WOB) toonde aan dat het academische dierziekenhuis drastisch andere cijfers liet zien dan die gebruikt zijn in de schattingen van de overheid. Slechts één mogelijk geval in acht jaar! Zo’n laag cijfer is statistisch gezien van geen enkele waarde.

Er waren natuurlijk mensen die niet blij waren dat de wet niet kon worden veranderd om mensen te dwingen overal Jakobskruiskruid te bestrijden en zij bleven mensen verkeerd voorlichten en onjuiste verhalen herhalen.

In 2011 zijn hierover klachten ingediend bij de Advertising Standards  Authority  (ASA)  die  reclame in  het Verenigd Koninkrijk reguleert.  Er werd actie ondernomen  tegen  advertenties  van  instanties,  waaronder  de British Horse Society  en Monsanto  over onder andere  de bewering  dat  de  wet  voorschrijft dat iedereen  verplicht is om Jakobskruiskruid  te bestrijden.  Een  soortgelijke  klacht  werd ingediend bij  de Persklachtencommissie   (PCC)  over  het  tijdschrift Horse  en  Hound  in 2014  en  ook dit  tijdschrift moest  een correctie   doorvoeren. De  ASA  en  PCC zijn onafhankelijk  en  beoordelen  klachten  door  het  bewijs.

Dus dat  is  de  situatie,  de  wet  in  het  Verenigd Koninkrijk maakt  Jakobskruiskruid geen  illegale plant en verplicht niet aan iedereen om de plant te controleren.. In uitzonderlijke omstandigheden  kunt  u  worden  bevolen om  te  controleren, maar  er is geen  plicht om dit  te  doen,  tenzij  u  een zeldzame  wettelijke  bevel  krijgt om te  controleren.   

Originele Engelstalige tekst