Home

Jakobskruiskruid, Feiten, Fabels en Biodiversiteit

Jakobskruiskruid is een plant waarover de meningen verdeeld zijn, maar vanuit het perspectief van insecten is deze plant een essentieel onderdeel van onze flora. Aan de andere kant kan Jakobskruiskruid een serieus probleem voor boeren en paardenhouders zijn.  In 2023 was er ook vraag naar Biodiversiteit en veranderde de naam van de website naar Jakobskruiskruid, Feiten, Fabels & Biodiversiteit en kwam er een Facebookgroep Jakobskruiskruid, Feiten, Fabels & Biodiversiteit bij. De facebookgroep is zowel voor Nederlands- als Engelstalige gebruikers, en het biedt ook de mogelijkheid om je foto’s te laten determineren in de rubriek: wat heb jij in de wei behalve je paarden, maar ook in het determinatiealbum.

Er gaan veel feiten en fabels rond over Jakobskruiskruid. Het is bijvoorbeeld een feit dat Jakobskruiskruid en andere in Nederland voorkomende Kruiskruiden giftig zijn voor zoogdieren, maar het is een fabel dat dieren sterven na één hapje van de planten. Het is ook een feit dat Kruiskruiden giftig zijn voor mensen, maar het is een fabel dat Jakobskruiskruid een groot gezondheidsrisico voor mensen vormt. Het is een feit dat Jakobskruiskruid vanaf 1975 met bijna 50 procent is toegenomen, maar het is een fabel dat deze soort wordt uitgezaaid en een enorm goede windverspreider is.

https://www.jakobskruiskruid.com/ Jakobskruiskruid feiten fabels en biodiversiteit

De toename van Jakobskruiskruid in Nederland en omliggende landen heeft waarschijnlijk te maken met een toename van het aantal geschikte groeiplaatsen door grootschalige aanleg van infrastructuur, bebouwing en het terug geven van landbouwgrond aan de natuur. Daarnaast is Jakobskruiskruid in het verleden ingezaaid in wegbermen, maar dit gebeurt al lang niet meer. Er zijn geen aanwijzingen dat Jakobskruiskruid een andere voorkeur voor groeiplaatsen heeft of zich beter kan verspreiden dan toen de plant minder algemeen was.

Jakobskruiskruid is een belangrijke leverancier van nectar en pollen voor veel bestuivende insecten. Zo’n 150 insectensoorten maken er gebruik van, waaronder veel bijen, zweefvliegen en vlinders. Het Jakobskruiskruid probleem bestrijden door de plant uit te roeien is dus, losstaand van de praktische onmogelijkheid om dit te bereiken, onwenselijk. Een goede oplossing voor het probleem is dus niet zo eenvoudig te bedenken. Dit betekent echter niet dat er niets aan te doen is!

Het doel van deze website is om met behulp van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en advies van biologen, toxicologen en andere experts feiten van fabels te onderscheiden en het Jakobskruiskruid probleem in kaart te brengen. Door middel van het verstrekken en toegankelijk maken van deze informatie op deze website wil ik als liefhebster van paarden én Kruiskruiden mijn steentje aan het oplossen van het probleem bijdragen.