Blogs

Naar het blog . Er zijn verschillende blogs en gastblogs, variërend over paarden, Jakobskruiskruid, insecten, ecologie, etc.

Jakobskruiskruid maaien, helpt dat? De toename van Jakobskruiskruid in Nederland en omliggende landen heeft onder meer te maken met een toename van het aantal geschikte groeiplaatsen door grootschalige aanleg van infrastructuur, bebouwing en het terug geven van landbouwgrond aan de natuur. Er zijn geen aanwijzingen dat Jakobskruiskruid een andere voorkeur voor groeiplaatsen heeft of zich beter kan verspreiden dan toen de plant minder algemeen was, de laatste jaren is de toename van Jakobskruiskruid met name veroorzaakt door de droge zomers van afgelopen jaren. Door de droogte sterven o.a. grassen af waardoor open plekken in de vegetatie verschijnen.

Juli 2021 Vandaag een gastblog over Jakobskruiskruid en giftige honing door Eric Mahieu – Imker, lid commissie Biodiversiteit NBV en vrijwillig natuurbeschermer. Tumbl with Eric .

Jaarlijks een reden voor verhitte discussies tussen voor- en tegenstanders. Het is giftig als een paard het eet, maar het is ook een belangrijke plant voor zweefvliegen, bijen, vlinders en andere bestuivers. En ineens kwam daar een ander argument om de hoek kijken: het zou honing giftig maken! Tijd om dat even uit te zoeken.

Jakobskruiskruid, de kranten staan er weer mee vol. Maar klopt het wel? Of herhaalt de geschiedenis zich?

In 2006 ben ik de website Jakobskruiskruid, feiten en fabels begonnen. Zo rond die tijd kwamen er alarmerende berichten uit het Verenigd Koninkrijk. Ik wilde er wat aan doen, want ik schrok me rot en vreesde voor de gezondheid van mijn en alle andere paarden in Nederland. Ik wilde dat wel doen met goed wetenschappelijk onderbouwde argumenten en heb de hulp van deskundigen gevraagd, ieder op zijn vakgebied. Ik ging op zoek naar feiten, maar vond óók veel fabels.

Dode Jakobskruiskruidplanten verliezen snel de giftige alkaloïden na de bloei, maar in hooi oogsten we de giftige stoffen mee.

Omdat de vraag waar de giftige alkaloïden na de bloei blijven zijn we op zoek gegaan of dit ergens is beschreven.

In 2009 schreven R. Molyneux en anderen al een hoofdstuk over verschillende giftige alkaloïden, in dit stukje schrijven ze dat het hoogste percentage alkaloïden in alle Kruiskruiden gevonden worden in bloemen en zaden, maar ook dat de alkaloïde levels snel omlaag gaan na zaadverspreiding. Na de bloei gaat de plant dood.

Kort of lang gras; Dat is de vraag. Dit is een vertaling van het blog Horses – short grass or long grass? van Jane Myers van www.equiculture.net. Een website over equiculture, duurzaam paardenhouden met respect voor het paard, de natuur en de omgeving. Traditioneel wordt aan paardeneigenaren verteld dat ze paarden op kort gras moeten houden als ze hun gewicht willen beheersen (en hoefbevangenheid te voorkomen). Het is belangrijk zich bewust te zijn van de voor- en nadelen van grazende paarden op kort gras versus langere gras.

Gastblog van Matt Shardlow van Buglife U.K. Jakobskruiskruid is een plant waarover de meningen verdeeld zijn, maar vanuit het perspectief van insecten is deze plant een essentieel onderdeel van onze flora. Jakobskruiskruid is heel belangrijk voor de biodiversiteit; minstens 30 soorten insecten en 14 schimmelsoorten zijn helemaal afhankelijk van de plant, ze zijn specialisten – ze voeden zich ermee en kunnen niet overleven zonder de plant. 

#StopFeedingOurHorses Vandaag een gastblog uit het Verenigd Koninkrijk door Natalie Munir van de campagne #StopFeedingOurHorses.  Dit ongevraagd bijvoeren is een groot probleem in het Verenigd Koninkrijk maar ook in Nederland.

Een boekje open over Jakobskruiskruid module 3: Herkennen van Jakobskruiskruid, wat tips voor in het veld. Deze module is bedoeld om wat tips te geven om Jakobskruiskruid uit te kunnen sluiten in het veld.  Regelmatig kom ik tegen dat er op o.a. weblogs verkeerde planten staan als zijnde Jakobskruiskruid.  Ik stuur dan altijd even een mailtje zodat het weer een juiste determinatie is. Planten die echt vaak worden verward zijn boerenwormkruid en andere soorten kruiskruid en dan met name Duinkruiskruid. Maar als je weet waar je op kunt letten scheelt dat alvast een hele hoop.

Een boekje open over Jakobskruiskruid module;2 Een boekje open over Jakobskruiskruid; Bestrijding.2.1 } Is uitsteken een goed idee? 2.2 } Is knippen een goed idee? 2.3 ] Is Chemisch bestrijden een goed idee? 2.4 } Mulchen, altijd een goed idee. Veel paardenweides worden alleen gebruikt om paarden te huisvesten. Toch mag dat niet betekenen dat je een paardenweide niet hoeft te onderhouden, op dat punt is er veel winst te behalen.

Een boekje open over Jakobskruiskruid module:1 Jakobskruiskruid, een boodschap van de bodem. Een plant die in zijn natuurlijke omgeving groeit heeft te maken met een groot aantal biotische en abiotische factoren. Biotische factoren hebben te maken met levende organismen, zoals bacteriën, schimmels, dieren, en andere planten in de naaste omgeving. Abiotische factoren zijn gerelateerd aan de niet-levende natuur, zoals klimaat, weer, waterkwaliteit, en bodem. 

Een boekje open over Jakobskruiskruid In samenwerking met Bokt, het grootste paardenforum van Nederland, heb ik een klein boekje geschreven over Jakobskruiskruid met de volgende onderwerpen:

Ieder jaar zijn er weer veel vragen over Jakobskruiskruid {Jacobaea Vulgaris}. Samen met Jenny Pit, Lid Nieuwsredactie van Bokt, is toen het idee geboren om een klein zakboekje te maken voor de paardenhouder met korte uitleg waar de plant graag groeit, wat je er aan zou kunnen doen in het weiland en enige tips om de plant te herkennen in het veld. Het boekje zal met korte delen verschijnen en bij de laatste module zal het hele boekje gedownload kunnen worden in 1 PDF.

Vlees: worden PA’s opgeslagen in vlees? Recent was er op twitter een discussie over het feit dat de pyrrolizidine alkaloïden binnen 24 to 48 uur worden uitgescheiden door het lichaam. Uit die discussie bleek dat er mensen zijn die denken dat de pyrrolizidine alkaloïden zelf worden opgeslagen in het lichaamsvet en dus in vlees en er op deze manier een cumulatief effect optreed bij een Jakobskruiskruidvergiftiging. Er zijn er zelfs bij die denken dat er vergiftiging kan optreden door langs de plant te lopen.

Niet alles dat geel bloeit is Jakobskruiskruid Midden in de winter een een fotoblog om een beetje kleur, geel in dit geval te geven. vandaag dus een kleine “bloemlezing” met enkele andere geelbloeiende soorten die soms worden verward met Jakobskruiskruid, maar er zijn er nog veel meer !

Internationale samenwerking met Ragwort Facts Sinds enige tijd is er een internationale samenwerking met Neil Jones van Ragwort Facts. Ik heb Neil jaren geleden al leren kennen door de gezamenlijke interesse over alles dat met Jakobskruiskruid {Jacobaea Vulgaris) heeft te maken. Ik uit het perspectief van de paardenhouder en Neil vanuit het perspectief van de natuurbeschermer. Samen hebben we heel veel overeenkomsten namelijk de feiten van de fabels onderscheiden.

Enquête LTO overlast door jakobskruiskruid Vlak voor Kerstmis werd ik attent gemaakt op een enquête van LTO om overlast van Jakobskruiskruid in kaart te brengen. Dit werd ook uitgebreid gedeeld op verschillende media.

Jakobskruiskruid in zaadmengsels, of niet? Zit Jakobskruiskruid in een zaadmengsel of juist niet? En waarom groeit Jakobskruiskruid zo graag in de berm ? Bodemverstoring, Jakobskruiskruid en verkeer als zaadverspreider.

Metapopulaties Het woord metapopulatie klinkt ingewikkeld.Het is een typisch woord dat door wetenschappers wordt gebruikt, half Latijns en half Grieks. Maar het idee erachter is niet moeilijk te begrijpen.  Het is gewoon een groep populaties die verbonden zijn met elkaar.

Jakobskruiskruid, waardevol in de berm, maar maak er geen hooi van. Jakobskruiskruid (Jacobaea vulgaris) is een waardevolle plant voor de biodiversiteit, maar hoort niet in hooi. Jakobskruiskruid is een belangrijke nectarbron zo’n 150 insectensoorten maken er gebruik van, waaronder veel bijen, zweefvliegen en vlinders. De Sint-Jacobsvlinder is een van de insecten die er in het geheel van afhankelijk is. Buiten dat Jakobskruiskruid niet de enige giftige plant is liggen er in de bermen ook sigarettenpeuken, blikjes en andere rommel. Een plant die niet in hooi thuishoort.

Komt Jakobskruiskruidvergiftiging vaak voor? De quote is gemaakt uit de verzameling data die prof Durham analyseerde uit 4 verschillende enquêtes door van de British Horse Society en DEFRA , BEVA (de vereniging van Britse dierenartsen), National Equine Health Survey en 10 deelnemende van 14 pathologie labs

Begraven zaden van Jakobskruiskruid, een ondergrondse zaadbank. Hoe ontstaat zo’n ondergrondse zaadbank? Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat de meeste zaden dichtbij de moederplant vallen, er zijn zaden die verdwijnen onder een dun laagje zand zo ontstaat een ondergrondse zaadbank,

Misverstanden over de Ragwort Control Act In de U.K. Er is een gemeenschappelijk  misverstand omtrent de wet  op  Jakobskruiskruid in het Verenigd Koninkrijk en soms wordt de wet zelfs  opzettelijk verkeerd uitgelegd. 

In Nederland is de Nysius senecionis – kruiskruidnysius een algemeen wantsje, die we op kruiskruid vinden. Wantsen zijn nauw verwant aan de bladluizen en de cicaden. Ze hebben ook een zuigsnuit, waarmee ze plantensappen of dierlijke sappen opzuigen.

Jakobskruiskruid, inheems of exoot? Als mensen het over bestrijden van Jakobskruiskruid (Jacobaea vulgaris) hebben wordt er vaak vanuit gegaan dat de plant hier van nature niet voorkomt. Jakobskruiskruid is inheems in Europa en westelijk Azië .

Planten en grazers, Selectief grazen . Beide groepen hebben over miljoenen jaren samen geleefd. Gedurende die tijd hebben plantensoorten giftige stoffen ontwikkeld om er voor te zorgen dat ze niet opgegeten worden. Dieren hebben zich daar op aangepast door giftige planten grotendeels te vermijden, maar dat betekent niet dat vergiftiging nooit voorkomt.

Na 13 jaar is “Aanzet registratie slachtoffers van Jakobskruiskruid” gesloten. 9 Augustus 2007 tot 20 juli 2020.

Een blog over het equicultural system Dit systeem gaat over vrolijke en ontspannen paarden, tijds- en geldbesparing en natuurlijk ook over de wei waarin de natuur en omgeving. Het paard en natuurlijk gedrag centraal staan.

Een Nieuwe Fotogalerij variërend van insecten die gebruik maken van Jakobskruiskruid, verschillende Kruiskruiden, Andere gele planten en paarden.

Bloggen en gastbloggen Bij de website vernieuwen hoort natuurlijk ook een blog. Dat kan over wat meer informatie over insecten zijn, maar natuurlijk ook over paarden, graasgedrag, weides, en interessante websites, maar ook over alles wat er aan nieuw onderzoek of data bekend zijn of komt over Jakobskruiskruid.

Share on Social Media
Follow us on Social Media