Overzicht van alle blogs op Jakobskruiskruid Blog

Blogs

Een overzicht van alle blogs op Jakobskruiskruid Blog

Naar het blog . Er zijn verschillende blogs en gastblogs, variërend over paarden, Jakobskruiskruid, insecten, ecologie, etc.

8 september 2023 Een interessante studie over 2 groepen koeien en Jakobskruiskruid. Recent kwam ik een hele interessante, goed uitgevoerde studie tegen over twee groepen grazende koeien waarvan één groep jaarrond in een behoorlijk bedekte weide met Jakobskruiskruid heeft gegraasd en de andere groep in een stuk land zonder Jakobskruiskruid. 

21 augustus 2023  Een goede column van Patrick Jansen in Trouw. Afgelopen week stond er een goede column van Patrick Jansen in Trouw, Met mythes gevoed, gaan boerenactivisten op kruistocht 17 augustus 2023. Uiteraard word dat gedeeld op de social media.

16 augustus 2023 Overbegrazing en Jakobskruiskruid.  Soms sta je sprakeloos als je een video onder ogen krijgt waarin je overbegrazing in een paardenwei ziet, tegelijkertijd zie je ook onberoerd Jakobskruiskruid staan. Het is wel een goed voorbeeld dat de levende plant herkend wordt en overblijft, maar ook hoe zonde het is van zo’n groot stuk land dat werkelijk tot de bodem is afgegraasd, dat herstelt niet meer zo makkelijk en heeft grote  gevolgen.

11 augustus 2023 De Jakobskruiskruid website nu ook in Engels Frans en Duits.  Het is handig, vooral ook omdat er Duitse, Franse en Engelse volgers zijn.  Paardenhouders in die landen zien zien Jakobskruiskruid soms ook als een probleem,  daarom zijn er ook blogs over weide en dichte zode, maar ook de ecologie van de plant. Een korte wegwijzer van wat handige blogjes zijn nu met een knop naar google translate makkelijk te vertalen.

5 augustus 2023 Zaait Staatsbosbeheer Jakobskruiskruid uit? Vandaag een extra blogje over wel of niet uitzaaien. Dit is al deel 6. Dit keer is Staatsbosbeheer aan de beurt. Het antwoord heeft wat langer geduurd omdat er meerdere regio’s zijn bij Staatsbosbeheer en het dus ook bij meerdere regio’s is nagevraagd. Ik heb de vraag aan het gewone info adres van Staatsbosbeheer gesteld, dus het heeft een reis gemaakt naar de verschillende deskundige ecologen over deze vraag. Ik heb de volgende korte vraag gesteld; dus geen WOO dat is niet nodig en onnodig duur.

27 juli 2023 Verkopen zaadhandelaren zaadmengsels met Jakobskruiskruid?  Ook de zaadhandelaren kregen de vraag of zaadmengsels met Jakobskruiskruid verkocht worden. Inmiddels zijn we al bij deel vijf van de reeks of Jakobskruiskruid word uitgezaaid door overheden, nu zijn zaadhandelaren geen overheid, maar het is wel leuk om te kijken of er überhaupt wel zaden op de markt zijn. Dus ook zaadhandelaren kregen dezelfde vraag die ik aan de Rijkswaterstaat, provincies, natuurbeheerders en waterschappen heb gesteld. Dit is de vraag.

26 juli 2023 Zaaien Waterschappen Jakobskruiskruid uit? We zijn alweer bij deel 4 uit de reeks of het een feit of een fabel is dat overheden Jakobskruiskruid uitzaaien. 

24 juli 2023  Zaaien Natuurmonumenten en Free Nature Jakobskruiskruid uit? Het derde deel uit een reeks. Ook hier is de conclusie dat noch natuurmonumenten, noch Free nature Jakobskruiskruid uitzaait. 

4 juli 2023  Zaaien provincies Jakobskruiskruid uit? Het tweede deel uit een reeks of wegbeheerders, natuurorganisaties, waterschappen, provincies Jakobskruiskruid uitzaaien of het in zaadmengsels hebben zitten.

18 juni 2023  Facebookgroep Jakobskruiskruid feiten en fabels.  Extra service van de website Jakobskruiskruid, feiten en fabels. Een facebookgroep. De bedoeling van deze groep over Jakobskruiskruid is om elkaar te helpen misleidend nieuws te herkennen, elkaar te helpen weideplanten te identificeren en tips te geven over weideonderhoud. Ook hier kunnen we elkaar helpen.

14 juni 2023 Wordt Jakobskruiskruid uitgezaaid? Feit of fabel?  De eerste reactie is een uitgebreide reactie  van Rijswaterstaat. Dit is het eerste blog uit een reeks. Om een goed beeld te krijgen of het feit of fabel is dat Jakobskruiskruid wordt uitgezaaid heb ik een vraag gesteld aan verschillende organisaties zoals provincies, waterschappen en een aantal natuurbeheerders. Afsluitend zal ik ook enkele grote zaadhandelaren dezelfde vraag stellen.

18 mei 2023  Paniekvoetbal om zakje zaad Postcodeloterij.  Vorige week kregen deelnemers aan de postcodeloterij een boekje over vlinders, daarbij ook een zakje zaad goed voor vlinders, bijen en andere insecten. Ineens is er paniekvoetbal om een zakje zaad van de Postcodeloterij. Sinds een paar dagen stromen de berichtjes binnen op de social media zoals Twitter en Facebook om dat zaadmengsel niet te zaaien omdat er mosterdzaad {veel gebruikt als groenbemester} en bolderik {rode lijst} in zit. Met de zoekfunctie op twitter en het zoekwoord #mosterdzaad stroomt het vol met de berichtjes.

5 mei 2023  Rewilden met je paard – hoe het moet, zo simpel!  Wat is ‘rewilding’, en hoe is dit van toepassing op paardeneigenaren en graslandbeheer? Het concept van ‘rewilding’ als waardevol instrument voor graslandbeheer in de strijd tegen klimaatverandering wordt steeds belangrijker. Overheden over de hele wereld wijzen middelen toe om landeigenaren/beheerders te helpen bij het verbeteren van de gezondheid van hun land. Dit helpt op zijn beurt het milieu, verhoogt de biodiversiteit en beschermt soorten flora en fauna, waarvan sommige met uitsterven worden bedreigd.

18 februari 2023 Bermen en Jakobskruiskruid. Uit gegevens uit Verenigd Koninkrijk bleek dat de overvloed aan Jakobskruiskruid in bermen was toegenomen, maar dat de overvloed in velden en bossen was afgenomen. Het grootste deel van het platteland bestaat niet uit bermen, dus deze geven een misleidende indruk van overvloed. Wegbermbeheer verandert in de loop van de tijd, we zien nu minder maaiwerk dan 10 jaar geleden, daarom heeft Jakobskruiskruid meer kans om te bloeien en waargenomen te worden, maar op de langere termijn zal de kans groter zijn dat het wordt weggeconcurreerd door de bermvegetatie, nogmaals wat lijkt gebeuren is niet representatief voor werkelijke toename.

24 augustus 2022 Weidebeheer en biodiversiteit. Het weiland als een eco-systeem. Vandaag weer een blog over equiculture vol artikelen en video’s op een plek. Equiculture staat bomvol informatie voor  paardeneigenaren/-beheerders over paardenweide en landbeheer. Gratis mini cursus van equiculture. Ook een stukje over een facebookpagina met veel informatie over natuurlijk weidebeheer inclusief linkjes.

9 augustus 2022 Een link tussen Mycotoxines en leverziekten bij paarden. Sommige gifstoffen afkomstig van schimmels in hooi kunnen leverziekte veroorzaken met symptomen die voorheen ook aan Jakobskruiskruid vergiftiging toegeschreven werden. Dit ondersteunt het vermoeden dat sommige uitbraken van leverziekte bij paarden in de UK door mycotoxines in plaats van pyrrolizidine alkaloïden veroorzaakt zijn. Zie het blog Komt Jakobskruiskruid-vergiftiging vaak voor? Grote enquêtes in UK.

19 juli 2022 Angst voor Jakobskruiskruid is een slechte raadgever. Het seizoen is weer begonnen, er verschijnen  allerlei griezelverhalen over Jakobskruiskruid in de kranten en andere media. Is de angst voor Jakobskruiskruid terecht. Of is angst een slechte raadgever die tot verkeerde maatregelen leidt.

juni 2022 Jakobskruiskruidvergiftiging; Het verhaal van Capita.  Een ongeluk met afgemaaid Jakobskruiskruid. Het is alweer 17 jaar geleden. Maar ik herinner het me als de dag van gisteren.

juni 2022 Jakobskruiskruid hoort niet in hooi. Helaas gebeuren er soms toch nog ongelukken en word er hooi verkocht dat Jakobskruiskruid bevat. Het is goed om daar toch aandacht aan te besteden. Hooi dat giftige planten bevat is niet geschikt als voer of stalstrooisel.

augustus 2021 Jakobskruiskruid maaien, helpt dat? De toename van Jakobskruiskruid in Nederland en omliggende landen heeft onder meer te maken met een toename van het aantal geschikte groeiplaatsen door grootschalige aanleg van infrastructuur, bebouwing en het terug geven van landbouwgrond aan de natuur. Er zijn geen aanwijzingen dat Jakobskruiskruid een andere voorkeur voor groeiplaatsen heeft of zich beter kan verspreiden dan toen de plant minder algemeen was, de laatste jaren is de toename van Jakobskruiskruid met name veroorzaakt door de droge zomers van afgelopen jaren. Door de droogte sterven o.a. grassen af waardoor open plekken in de vegetatie verschijnen.

Juli 2021 Vandaag een gastblog over Jakobskruiskruid en giftige honing door Eric Mahieu – Imker, lid commissie Biodiversiteit NBV en vrijwillig natuurbeschermer. Tumbl with Eric .   Jaarlijks een reden voor verhitte discussies tussen voor- en tegenstanders. Het is giftig als een paard het eet, maar het is ook een belangrijke plant voor zweefvliegen, bijen, vlinders en andere bestuivers. En ineens kwam daar een ander argument om de hoek kijken: het zou honing giftig maken! Tijd om dat even uit te zoeken.

Jakobskruiskruid, de kranten staan er weer mee vol. Maar klopt het wel? Of herhaalt de geschiedenis zich? In 2006 ben ik de website Jakobskruiskruid, feiten en fabels begonnen. Zo rond die tijd kwamen er alarmerende berichten uit het Verenigd Koninkrijk. Ik wilde er wat aan doen, want ik schrok me rot en vreesde voor de gezondheid van mijn en alle andere paarden in Nederland. Ik wilde dat wel doen met goed wetenschappelijk onderbouwde argumenten en heb de hulp van deskundigen gevraagd, ieder op zijn vakgebied. Ik ging op zoek naar feiten, maar vond óók veel fabels.

Dode Jakobskruiskruidplanten verliezen snel de giftige alkaloïden na de bloei, maar in hooi oogsten we de giftige stoffen mee.

Omdat de vraag waar de giftige alkaloïden na de bloei blijven zijn we op zoek gegaan of dit ergens is beschreven.

In 2009 schreven R. Molyneux en anderen al een hoofdstuk over verschillende giftige alkaloïden, in dit stukje schrijven ze dat het hoogste percentage alkaloïden in alle Kruiskruiden gevonden worden in bloemen en zaden, maar ook dat de alkaloïde levels snel omlaag gaan na zaadverspreiding. Na de bloei gaat de plant dood.

Kort of lang gras; Dat is de vraag. Dit is een vertaling van het blog Horses – short grass or long grass? van Jane Myers van www.equiculture.net. Een website over equiculture, duurzaam paardenhouden met respect voor het paard, de natuur en de omgeving. Traditioneel wordt aan paardeneigenaren verteld dat ze paarden op kort gras moeten houden als ze hun gewicht willen beheersen (en hoefbevangenheid te voorkomen). Het is belangrijk zich bewust te zijn van de voor- en nadelen van grazende paarden op kort gras versus langere gras.

Gastblog van Matt Shardlow van Buglife U.K. Jakobskruiskruid is een plant waarover de meningen verdeeld zijn, maar vanuit het perspectief van insecten is deze plant een essentieel onderdeel van onze flora. Jakobskruiskruid is heel belangrijk voor de biodiversiteit; minstens 30 soorten insecten en 14 schimmelsoorten zijn helemaal afhankelijk van de plant, ze zijn specialisten – ze voeden zich ermee en kunnen niet overleven zonder de plant. 

#StopFeedingOurHorses Vandaag een gastblog uit het Verenigd Koninkrijk door Natalie Munir van de campagne #StopFeedingOurHorses.  Dit ongevraagd bijvoeren is een groot probleem in het Verenigd Koninkrijk maar ook in Nederland.

Een boekje open over Jakobskruiskruid module 3: Herkennen van Jakobskruiskruid, wat tips voor in het veld. Deze module is bedoeld om wat tips te geven om Jakobskruiskruid uit te kunnen sluiten in het veld.  Regelmatig kom ik tegen dat er op o.a. weblogs verkeerde planten staan als zijnde Jakobskruiskruid.  Ik stuur dan altijd even een mailtje zodat het weer een juiste determinatie is. Planten die echt vaak worden verward zijn boerenwormkruid en andere soorten kruiskruid en dan met name Duinkruiskruid. Maar als je weet waar je op kunt letten scheelt dat alvast een hele hoop.

Een boekje open over Jakobskruiskruid module;2 Een boekje open over Jakobskruiskruid; Bestrijding.2.1 } Is uitsteken een goed idee? 2.2 } Is knippen een goed idee? 2.3 ] Is Chemisch bestrijden een goed idee? 2.4 } Mulchen, altijd een goed idee. Veel paardenweides worden alleen gebruikt om paarden te huisvesten. Toch mag dat niet betekenen dat je een paardenweide niet hoeft te onderhouden, op dat punt is er veel winst te behalen.

Een boekje open over Jakobskruiskruid module:1 Jakobskruiskruid, een boodschap van de bodem. Een plant die in zijn natuurlijke omgeving groeit heeft te maken met een groot aantal biotische en abiotische factoren. Biotische factoren hebben te maken met levende organismen, zoals bacteriën, schimmels, dieren, en andere planten in de naaste omgeving. Abiotische factoren zijn gerelateerd aan de niet-levende natuur, zoals klimaat, weer, waterkwaliteit, en bodem. 

Een boekje open over Jakobskruiskruid In samenwerking met Bokt, het grootste paardenforum van Nederland, heb ik een klein boekje geschreven over Jakobskruiskruid met de volgende onderwerpen:

Ieder jaar zijn er weer veel vragen over Jakobskruiskruid {Jacobaea Vulgaris}. Samen met Jenny Pit, Lid Nieuwsredactie van Bokt, is toen het idee geboren om een klein zakboekje te maken voor de paardenhouder met korte uitleg waar de plant graag groeit, wat je er aan zou kunnen doen in het weiland en enige tips om de plant te herkennen in het veld. Het boekje zal met korte delen verschijnen en bij de laatste module zal het hele boekje gedownload kunnen worden in 1 PDF.

Vlees: worden PA’s opgeslagen in vlees? Recent was er op twitter een discussie over het feit dat de pyrrolizidine alkaloïden binnen 24 to 48 uur worden uitgescheiden door het lichaam. Uit die discussie bleek dat er mensen zijn die denken dat de pyrrolizidine alkaloïden zelf worden opgeslagen in het lichaamsvet en dus in vlees en er op deze manier een cumulatief effect optreed bij een Jakobskruiskruidvergiftiging. Er zijn er zelfs bij die denken dat er vergiftiging kan optreden door langs de plant te lopen.

Niet alles dat geel bloeit is Jakobskruiskruid Midden in de winter een een fotoblog om een beetje kleur, geel in dit geval te geven. vandaag dus een kleine “bloemlezing” met enkele andere geelbloeiende soorten die soms worden verward met Jakobskruiskruid, maar er zijn er nog veel meer !

Internationale samenwerking met Ragwort Facts Sinds enige tijd is er een internationale samenwerking met Neil Jones van Ragwort Facts. Ik heb Neil jaren geleden al leren kennen door de gezamenlijke interesse over alles dat met Jakobskruiskruid {Jacobaea Vulgaris) heeft te maken. Ik uit het perspectief van de paardenhouder en Neil vanuit het perspectief van de natuurbeschermer. Samen hebben we heel veel overeenkomsten namelijk de feiten van de fabels onderscheiden.

Enquête LTO overlast door jakobskruiskruid Vlak voor Kerstmis werd ik attent gemaakt op een enquête van LTO om overlast van Jakobskruiskruid in kaart te brengen. Dit werd ook uitgebreid gedeeld op verschillende media.

Jakobskruiskruid in zaadmengsels, of niet? Zit Jakobskruiskruid in een zaadmengsel of juist niet? En waarom groeit Jakobskruiskruid zo graag in de berm ? Bodemverstoring, Jakobskruiskruid en verkeer als zaadverspreider.

Metapopulaties Het woord metapopulatie klinkt ingewikkeld.Het is een typisch woord dat door wetenschappers wordt gebruikt, half Latijns en half Grieks. Maar het idee erachter is niet moeilijk te begrijpen.  Het is gewoon een groep populaties die verbonden zijn met elkaar.

Jakobskruiskruid, waardevol in de berm, maar maak er geen hooi van. Jakobskruiskruid (Jacobaea vulgaris) is een waardevolle plant voor de biodiversiteit, maar hoort niet in hooi. Jakobskruiskruid is een belangrijke nectarbron zo’n 150 insectensoorten maken er gebruik van, waaronder veel bijen, zweefvliegen en vlinders. De Sint-Jacobsvlinder is een van de insecten die er in het geheel van afhankelijk is. Buiten dat Jakobskruiskruid niet de enige giftige plant is liggen er in de bermen ook sigarettenpeuken, blikjes en andere rommel. Een plant die niet in hooi thuishoort.

Komt Jakobskruiskruidvergiftiging vaak voor? De quote is gemaakt uit de verzameling data die prof Durham analyseerde uit 4 verschillende enquêtes door van de British Horse Society en DEFRA , BEVA (de vereniging van Britse dierenartsen), National Equine Health Survey en 10 deelnemende van 14 pathologie labs

Begraven zaden van Jakobskruiskruid, een ondergrondse zaadbank. Hoe ontstaat zo’n ondergrondse zaadbank? Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat de meeste zaden dichtbij de moederplant vallen, er zijn zaden die verdwijnen onder een dun laagje zand zo ontstaat een ondergrondse zaadbank,

Misverstanden over de Ragwort Control Act In de U.K. Er is een gemeenschappelijk  misverstand omtrent de wet  op  Jakobskruiskruid in het Verenigd Koninkrijk en soms wordt de wet zelfs  opzettelijk verkeerd uitgelegd. 

In Nederland is de Nysius senecionis – kruiskruidnysius een algemeen wantsje, die we op kruiskruid vinden. Wantsen zijn nauw verwant aan de bladluizen en de cicaden. Ze hebben ook een zuigsnuit, waarmee ze plantensappen of dierlijke sappen opzuigen.

Jakobskruiskruid, inheems of exoot? Als mensen het over bestrijden van Jakobskruiskruid (Jacobaea vulgaris) hebben wordt er vaak vanuit gegaan dat de plant hier van nature niet voorkomt. Jakobskruiskruid is inheems in Europa en westelijk Azië .

Planten en grazers, Selectief grazen . Beide groepen hebben over miljoenen jaren samen geleefd. Gedurende die tijd hebben plantensoorten giftige stoffen ontwikkeld om er voor te zorgen dat ze niet opgegeten worden. Dieren hebben zich daar op aangepast door giftige planten grotendeels te vermijden, maar dat betekent niet dat vergiftiging nooit voorkomt.

Na 13 jaar is “Aanzet registratie slachtoffers van Jakobskruiskruid” gesloten. 9 Augustus 2007 tot 20 juli 2020.

Een blog over het equicultural system Dit systeem gaat over vrolijke en ontspannen paarden, tijds- en geldbesparing en natuurlijk ook over de wei waarin de natuur en omgeving. Het paard en natuurlijk gedrag centraal staan.

Een Nieuwe Fotogalerij variërend van insecten die gebruik maken van Jakobskruiskruid, verschillende Kruiskruiden, Andere gele planten en paarden.

Bloggen en gastbloggen Bij de website vernieuwen hoort natuurlijk ook een blog. Dat kan over wat meer informatie over insecten zijn, maar natuurlijk ook over paarden, graasgedrag, weides, en interessante websites, maar ook over alles wat er aan nieuw onderzoek of data bekend zijn of komt over Jakobskruiskruid.