Komt Jakobskruiskruid-vergiftiging vaak voor?

Esther Hegt en Nick Altena oktober 2020

Komt Jakobskruiskruid-vergiftiging vaak voor?

De quote komt uit de verzameling data die prof Durham analyseerde uit 4 verschillende enquêtes door van de British Horse Society en DEFRA , BEVA (de vereniging van Britse dierenartsen), National Equine Health Survey en 10 deelnemende van 14 pathologie labs. De enquêtes zijn massaal ingevuld, dit betekent dat er heel veel bruikbare data zijn. Het gaat er dus om of Kruiskruid-vergiftiging vaak voorkomt in UK. Het gaat te ver om het hele rapport te behandelen maar het gaat in dit geval om het woord “rare“. Komt Kruiskruid-vergiftiging vaak of zelden voor?

De definitie van “rare

Er zijn er vast nog meer te bedenken maar er zijn zeker minimaal 23 definities in het Nederlands voor het Engelse woord “rare” . Zoek maar een mooie uit voor het bijzonder lage getal van 1 promille 😉

1) Apart 2) Bijzonder 3) Buitengemeen 4) Buitengewoon 5) Curieus 6) Gering 7) Niet talrijk 8) Niet vaak 9) Ongehoord 10) Ongemeen 11) Ongewoon 12) Raar 13) Schaars 14) Sporadisch 15) Uitzonderlijk 16) Uniek 17) Vreemd 18) Weinig 19) Weinig voorkomend 20) Wonderlijk 21) Wonderschoon 22) Zelden 23) Zonderling

Jakobskruiskruidvergiftiging en social media

Komt Jakobskruiskruidvergiftiging vaak voor?

Op de social media waaronder twitter wordt regelmatig geciteerd uit een excellent paper over de overwegingen die prof Andy Durham maakt. Is Kruiskruid-vergiftiging werkelijk het probleem dat mensen verwachten dat het is, of is Kruiskruid-vergiftiging een self-fulfilling prophecy ?

Nevertheless,
ragwort toxicity appears to be rare in horses
and ponies subject to a reasonable degree of
professional veterinary care and is probably
deserving of the apparently relatively
low financial and work input previously
described by horse owners.
The overall impression from all four
surveys is that ragwort is a very common
weed but only a minority of horse owners
spend significant time trying to control it
Prof Andy Durham

Social media; Uitvergroten van de uitkomsten.

We zagen het in begin van de Kruiskruid campagnes in begin jaren 2000 al eerder gebeuren , foutieve extrapolaties. Zie Fabels m.b.t. het aantal sterfte gevallen door Kruiskruid-vergiftiging en het belang van sectie op overleden dieren. In die tijd ging het om een kleine enquête die geëxtrapoleerd werd naar alle dierenartsen en massaal werd gedeeld op social media en reguliere pers..

Social media ; “Quote mining “ . Een losse zin uit een artikel halen dat past bij je argument en de volledige conclusie negeren.

Vaak wordt op social media alleen deze zin aangehaald zonder de context :

Original report detailed 403 suspected cases, 199 died of which 122 confirmed due to ragwort.”

Maar de context van het aangehaalde rapport is Ragwort toxity is uncommonly suspected in equine practice and even more uncommonly confirmed. “ Vertaling : Kruiskruidvergiftiging wordt ZELDEN gezien in de dierenartsenpraktijk en zelfs nog minder bevestigd. “

Ongeveer een miljoen paarden in het Verenigd koninkrijk.

Belangrijk blijft het om je te realiseren hoeveel paarden er ongeveer zijn in het Verenigd Koninkrijk, De British Equine Trade Association schatte in 2011 dat er ongeveer een miljoen paarden in Verenigd Koninkrijk zijn.

The population of horses in the UK is unknown but is
estimated to be just under one million and the vast
majority of these are owned privately for leisure
(according to the British Equine Trade Association Survey
2011)
LEFT ON THE VERGE: The approaching equine crisis in England and Wales

Pathologie labs; Op een miljoen paarden, 72 paarden met een mogelijke Kruiskruid vergiftiging.

1) De survey van de 10 deelnemende pathalogy labs liet de volgende cijfers zien. 5 labs zonden alleen resultaten van het jaar 2013 in. De andere 5 deelnemende labs resultaten van tussen 2008 en 2013. Bij elkaar zijn er tussen in 5 jaar (2008 en 2013) 865 ingezonden leversamples onderzocht, van deze samples waren er 72 met megalocytosis en dus mogelijk vergiftiging door Kruiskruid. Megalocytosis komt bijvoorbeeld ook voor bij vergiftiging door mycotoxines.

 

Dierenartsenpraktijken: Op een miljoen paarden, 122 mogelijke Kruiskruidvergiftiging.

2) De survey onder BEVA ( British Equine Veterinary Association).

Op de vraag of de dierenartsen dat jaar een mogelijke Kruiskruid-vergiftiging hadden gezien antwoordden 303 dierenartsen, waarvan er 59% met nee antwoordde. De andere 41 % antwoordde met ja. 120 dierenartsen ( 41%) waren er 403 mogelijke gevallen. ( gemiddeld 2 per dierenarts) Van die 403 gevallen zijn er 30% bevestigd door bioptie of autoptie. Dit komt neer op 403 mogelijke vergiftigingen, 122 bevestigd ( 30%) en 70 % niet bevestigd! Een mogelijke kruiskruidvergiftiging is ongebruikelijk in de dierenartsenpraktijk en zelfs nog ongebruikelijker dat het is bevestigd.. Van de vermoedens zijn er 30 % =122 bevestigd door biopt of autoptie. De andere 70 % had een andere oorzaak.

Nederland {nog} geen cijfers, geen enquêtes.

Aanzet tot centrale registratie slachtoffers Jakobskruiskruid is na 13 jaar gesloten.

Conclusie:

Net zoals in Nederland is in het Verenigd Koninkrijk Jakobskruiskruid een algemeen voorkomende plant. Een mogelijke vergiftiging wordt zelden gezien in de veterinaire praktijk. Ongelukken gebeuren, maar zijn zeldzaam. Goed weidemanagement is belangrijk. Jakobskruiskruid hoort niet in hooi.

Een belangrijke aanvulling augustus 2022 Een link tussen Mycotoxines en leverziekten bij paarden.

Geraadpleegde bronnen:

 

Durham, AE.(2015) Surveillance focus: ragwort toxicity in horses in the UK Veterinary Record 176, 620-622.

Durham AE. (2014) Ragwort poisoning-how much of a problem really is it?

Equine liver disease: think outside the ragwort box Andy E Durham Equine Health 2017 2017:38, 27-31

MYCOTOXINEN IN DIERVOEDERS Federatie Nederlandse diervoeding keten

LEFT ON THE VERGE: The approaching equine crisis in England and Wales

Extra : Jakobskruiskruidvergiftiging, hoe werkt dat?

About the author