Zaait Staatsbosbeheer Jakobskruiskruid uit?

Zaait Staatsbosbeheer Jakobskruiskruid uit?

Vandaag een extra blogje over wel of niet uitzaaien. Dit is al deel 6. Dit keer is Staatsbosbeheer aan de beurt.

Het antwoord heeft wat langer geduurd omdat er meerdere regio’s zijn bij Staatsbosbeheer en het dus ook bij meerdere regio’s is nagevraagd. Ik heb de vraag aan het gewone info adres van Staatsbosbeheer gesteld, dus het heeft een reis gemaakt naar de verschillende deskundige ecologen over deze vraag.

Ik heb de volgende korte vraag gesteld; dus geen WOO dat is niet nodig en onnodig duur.

Ik heb maar een korte vraag.

Om een goed beeld te krijgen of het verhaal klopt dat overheden Jakobskruiskruid {Jacobaea vulgaris} uitzaaien en in zaadmengsels hebben wil ik van u weten of u Jakobskruiskruid uitzaait en dit een feit is of dat dit een wijd verspreide fabel is.
Met het antwoord  op die ene vraag wil ik een voor iedereen te raadplegen pagina publiceren op mijn website.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

De reactie van Staatsbosbeheer op de vraag of zij Jakobskruiskruid uitzaaien;

Zelf weet ik van geen enkel geval waarin we bij Staatsbosbeheer zaden van Jacobskruiskruid hebben uitgezaaid of een zadenmengsel waarin ook zaden van Jacobskruiskruid hebben gebruikt. Ik heb de vraag zojuist ook aan mijn collega ecologen gesteld en zal hun reacties nog doorgeven. De eerste reactie uit Noord Nederland is alvast dat het daar niet gebeurd is.

Overigens ken ik de verhalen ook over uitzaaien, maar dan idd als het gaat om de wegbermen en uit de jaren 70-80 van de vorige eeuw (en ook dan niet door Staatsbosbeheer). Ik heb daar echter nooit enige onderbouwing voor gezien.

Met vriendelijke groet, en veel waardering voor uw website!

Navraag bij de andere regio’s van Staatsbosbeheer;

Inmiddels heb ik uit diverse andere delen van het land (o.a. Biesbosch/Deltagebied, provincies Utrecht, Zuid Holland, West Brabant, Drenthe, Gelderland) de bevestiging gekregen dat ook daar geen jacobskruiskruid is uitgezaaid. En overigens ook waardering voor uw website! Dit in aanvulling op onderstaand bericht.

Onder uitzaaien verstaan wij overigens het actief verspreiden van zaden. Uit geluiden van de omgeving blijkt dat anderen soms met ‘uitzaaien’ bedoelen dat er zaden vanaf planten die ergens van nature al groeien overwaaien naar andere plekken. Dat soort spontane/natuurlijke verspreiding valt voor ons niet onder uitzaaien door mensen. We kunnen natuurlijk niet 100% garanderen dat het niet ooit eens is meegekomen met een voertuig. (aan de banden)

De conclusie is dat ook Staatsbosbeheer geen Jakobskruiskruid uitzaait.

In de vorige blogs bleek al dat Rijkswaterstaat,   Natuurmonumenten en Free Nature ook geen Jakobskruiskruid uitzaaien, Provincies en waterschappen hebben het ook niet in zaadmengsels,  zaadhandelaren  verkopen geen zaadmengsels met Jakobskruiskruid.

De toename van Jakobskruiskruid heeft dus te maken met geschikte omstandigheden;

Zoals de bodem verstoren door te klepelen  in de bermen, ook is er een ondergrondse zaadbank, zaden kunnen aan banden kunnen blijven plakken van landbouwvoertuigen, machines en ander verkeer,  er is ‘verpaarding’ van het landschap en soms ook teveel dieren op een stuk land en mogelijk speelt ook de klimaatverandering een rol.

Wel heeft het in een ver verleden de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw in zaadmengsels gezeten in waterwingebieden.¹

Bronnen;

¹ Tweel, M. van, 2006, Beheerverslag 2005, Ontwikkelingen waterwingebieden, Vitens, Leeuwarden, 34 pp    Ingezaaide plantensoorten in waterwingebieden: zegen of floravervalsing?

Staatsbosbeheer

About the author

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *