Een interessante studie.

Een interessante studie over 2 groepen koeien en Jakobskruiskruid.

Recent kwam ik een hele interessante, goed uitgevoerde studie tegen over twee groepen grazende koeien waarvan één groep jaarrond in een behoorlijk bedekte weide met Jakobskruiskruid heeft gegraasd en de andere groep in een stuk land zonder Jakobskruiskruid. ¹

Foto@ Baudewijn Odé. Deze foto is ter illustratie en niet van het ras Galloway.

The results show that, for robust cattle in an intact herd structure, grazing on areas with dense ragwort growth does not lead to additional health impairments compared to grazing on areas without ragwort growth and that the animals are able to cover their energy requirements sufficiently on these pastures.

Uit de resultaten bleek dat bij robuuste runderen (Galloways) die in een intacte kuddestructuur graasden, in gebieden met een dichte Jakobskruiskruidgroei, dit niet tot extra gezondheidsschade heeft geleid vergeleken met het grazen in gebieden zonder Jakobskruiskruidgroei.

Waarom dit wetenschappelijk onderzoek echt belangrijk is.

Naast de aspecten van de diergezondheid is er ook een mogelijk risico van pyrrolizidine alkaloïden (hierna noem ik ze PA’s) die in de voedselketen zijn geëvalueerd. In deze studie zijn gegevens over de potentiële blootstelling van jaarrond grazende Galloway-runderen in Sleeswijk-Holstein mét en zonder Jakobskruiskruid vergeleken.

Weefselmonsters van lever, spieren en vet.

Weefselmonsters van lever, spieren en vet werden verzameld voor PA-analyse met verschillende laboratoriumtechnieken. ² Bovendien ondergingen de levers weefselonderzoek en werden er bloedmonsters afgenomen op het moment van slachten. In alle geteste weefselmonsters lag het PA-gehalte onder de detectielimieten. De resultaten van het onderzoek van de lever wezen niet op de typische PA-geassocieerde symptomen. Jakobskruiskruidvergiftiging hoe werkt dat? Hoewel een groot aantal dieren tekenen van portale fibrose, reactieve/reparatieve veranderingen en lymfatische hepatitis vertoonden, waren deze veranderingen gelijkelijk verdeeld in beide groepen (kruiskruid/controle). Voor de geanalyseerde bloedparameters konden geen statistische verschillen worden aangetoond tussen controlegroep en Jakobskruiskruidgroep.

Het is het eerste wetenschappelijk onderzoek naar grazende koeien en Jakobskruiskruid dat niet in laboratoriumomstandigheden plaats vond.

Er is dus nu nog geen vergelijking met een voorgaand onderzoek, maar het zou heel mooi zijn als er meer en langduriger onderzoek naar komt zodat er ook daadwerkelijk meer wetenschappelijk inzicht komt.

Is zo’n wetenschappelijk onderzoek ook mogelijk bij paarden?

Paarden worden over het algemeen niet gebruikt voor de voedselketen, toch zou het wel een heel goed idee zijn om geld voor wetenschappelijk onderzoek beschikbaar te stellen. Geld, dat is het grote probleem, de paardensector en LTO zouden beiden baat hebben bij goed wetenschappelijk onderzoek.

Gedroogd Jakobskruiskruid in hooi is het grootste risico, maar paardenhouders zijn ook ongerust over de levende plant, ook daarom is goed onderzoek en kennis delen heel belangrijk.

Op de website van de Sectorraad paarden staat te lezen;

Sectorraad Paarden (SRP) is een zelfstandige stichting (sinds 1 januari 2007)

De Sectorraad Paarden is hét aanspreekpunt voor de paardensector richting overheid

De Sectorraad Paarden is dé spreekbuis van de paardensector richting overheid

Ook houdt de sectorraad paarden zich bezig met diergezondheid.

Natuurlijk is Jakobskruiskruid geen infectieziekte, maar juist door de vaak inaccurate berichtgeving over Jakobskruiskruid gaan er aardig wat fabels rond over de plant.

Juist bij paardenhouders is de behoefte meer te weten over Jakobskruiskruid en het werkelijke risico op een vergiftiging door pyrrolizidine alkaloïden.  De plant is een risico in hooi, dat is algemeen bekend. Dat mensen de plant niet graag in de wei hebben is ook te begrijpen. Maar als een paard ziek wordt en de leverwaarden zien er niet zo mooi uit dan wordt er snel naar JKK gewezen, en daardoor worden er helaas ook andere wél te behandelen oorzaken over het hoofd gezien.³  Zie ook de grote enquêtes uit het verenigd koninkrijk.

Er is geld nodig voor goed wetenschappelijk onderzoek bij paarden.

Wij hopen dat de paardensector in Nederland dit onderzoek bij koeien als stimulans zal zien om wetenschappelijk onderzoek te financieren of de overheid hiertoe aan te sporen.

De Sectorraad Paarden werkt daarvoor samen met de dragende organisaties aan het verder ontwikkelen en professionaliseren van de sector en aan kwaliteitszorg. In het meerjarenplan ‘Actieplan 2022-2025’ van de SRP zijn vijf hoofdthema’s benoemd: dierwelzijn, diergezondheid en identificatie & registratie, maatschappelijk draagvlak en belastingen. Voor ieder thema formuleert een werkgroep die bestaat uit deskundigen van binnen en buiten de sectorbeleid en richtlijnen die moeten leiden tot verbeteringen.

Ook LTO heeft een tak Paardenhouderij;

Nederland heeft een rijke paardentraditie. De paardensport is vanuit economisch perspectief de tweede sport van Nederland. De fokkerij staat wereldwijd hoog aangeschreven. Dierenwelzijn en diergezondheid zijn speerpunten van de paardenhouderij.

Het zou dus een prima idee zijn als de grote belangenorganisaties geld beschikbaar stellen voor goed wetenschappelijk onderzoek bij paarden.

Bronnen;

1) Untersuchungen zur potenziellen Pyrrolizidinalkaloid-Belastung von Galloway-Rindern in ganzjähriger Weidehaltung auf Flächen mit Jakobskreuzkraut (Senecio jacobaea L.) Link

2)  Laboratoriumtechnieken 

3 ) Equine liver disease: think outside the ragwort box Andy E Durham Equine Health 2017 2017:38, 27-31

About the author

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *