Jakobskruiskruid, neem schapen.

Observationeel veldonderzoek naar weilanden met Jakobskruiskruid (Senecio jacobaea L.) vanuit een perspectief op diergezondheid en natuurbehoud.
Grazing Ecology of Sheep and Its Impact on Vegetation and
Animal Health on Pastures Dominated by Common Ragwort
(Senecio jacobaea L.)

Schapen grazen op dicht bedekt land met Jakobskruiskruid,

de impact op de vegetatie en diergezondheid.

Dit blog gaat over een promotie. De promotie kent twee verschillende publicaties met verschillende onderwerpen. Het is echt veel te veel om het helemaal uit te kauwen, en ik zal het kort én bij de conclusie houden. Maar ook de links naar de verschillende publicaties delen, de publicaties zijn rijk geïllustreerd mat statistiek en foto’s.

Schapen staan er al langer om bekend dat ze ingezet worden als beheersing voor Jakobskruiskruid, er zijn legio studies die bevestigen dat schapen behoorlijk veel Jakobskruiskruid moeten eten zonder schade voor hun gezondheid, toch gaat het in die studies veelal om gedwongen gecontroleerde inname van gedroogd Jakobskruiskruid bijvoorbeeld geperst in brokjes

Schapen en geiten zijn 10 tot 15 keer minder vatbaar dan runderen en paarden, maar kunnen vergiftigd raken als de inname erg hoog is. Zolang de plantdichtheid niet erg hoog is, kunnen schapen en geiten soms nuttig zijn om Jacobskruiskruid in weiden te beheersen.
Royal GD

Gedroogd Jakobskruiskruid en gedwongen voedering.

Onderzoek naar gedwongen Jakobskruiskruid-voedering met gedroogd Jakobskruiskruid geperst in pellets en blokjes laat dat zien dat de inname van Jakobskruiskruid schadelijk is voor dieren en kan binnen korte tijd tot de dood leiden. Deze voedingsstudies vormen de basis voor het definiëren van dodelijke doses voor schapen die sterk kunnen verschillen van > 2-4 kg vers Jakobskruiskruid/kg lichaamsgewicht ) tot 200-300% van het lichaamsgewicht Toch ontwikkelen sommige schapen zelfs een voorkeur voor Jakobskruiskruid.

Susanne Ohlson en anderen

Dat is hetzelfde als Royal GD ook op de website heeft staan. Susanne Ohlson en anderen hebben recent uitgebreid onderzocht of de diergezondheid van  schapen die de vrije keuze hebben om Jakobskruiskruid te eten wel verantwoord is. Dit verschilt duidelijk van de studies met gedwongen voedering met gedroogde planten. Ik zal de belangrijkste conclusies er uit halen..

De studie liep over twee weideseizoenen van respectievelijk mei tot en met oktober 2020 en 2021

Eenvoudige samenvatting van de studie uit het eerste deel:

Jakobskruiskruid, neem schapen.

Jakobskruiskruid (Senecio jacobaea L.) is een wereldwijd gevestigde plant met toxische pyrrolizidine-alkaloïden (PA), die kunnen leiden tot levercirrose bij vee, en bij paarden. Schapen meer lijken resistent tegen PA’s, zouden schapen een natuurlijke verdediging zijn tegen verspreiding van Jakobskruiskruid?

De tweejarige studie gaat om totaal 70 vrouwtjesschapen (withoornloze heideschapen en hun kruisingen)van 16 dieren ouder dan een jaar en 54 afgespeende lammeren, de studie liep over twee weideseizoenen van respectievelijk mei tot en met oktober 2020 en 2021. De niet- gepigmenteerde dieren met witte vachten graasden op een weiland van 5,25 ha in Noord-Duitsland.

In het eerste deel zijn er drie vragen beantwoord: (1) In welke mate eten schapen vrijwillig Jakobskruiskruid? (2) Waarin  hangen voedingsgedrag en voedingsparameters met elkaar samen? (3) Welke impact heeft beweiding op de opbrengstverhouding en het aantal bloemen van dominante planten?

Uit de studie bleek dat schapen de voorkeur gaven aan Jakobskruiskruid zonder schadelijke gevolgen.

Hoe meer kruiskruid er beschikbaar was des te meer suikers de planten bevatten. De schapen aten beduidend meer Jakobskruiskruid.  Het percentage van de planten nam duidelijk af in het tweede jaar. Het percentage van andere kruiden en grassen nam beduidend toe.

Vanuit het punt van diergezondheid en natuurbeheer is begrazen met schapen een goede optie om de hoeveelheid Jakobskruiskruid in een weiland omlaag te brengen.

Diergezondheid:

Eenvoudige samenvatting van de studie, uit het tweede deel: 

Het tweede deel gaat om de vraag diergezondheid. Er is gekeken naar bloedparameters, vooral levergerelateerde enzymactiviteiten, kopergehalte in leverweefsel, de histopathologie van de leverweefsels en tekenen van vergiftiging (hemolytische crisis. fotosensibilisatie) en endoparasieten.

Conclusie;

Voor zover de onderzoekers weten was dit het eerste onderzoek dat bewijst dat schapen die vrije keuze hebben in staat zijn aanzienlijk grotere hoeveelheden Jakobskruiskruid in te nemen dan de soms dodelijke doses vastgesteld onder experimentele omstandigheden.

In de studie zijn er verschillende gezondheidsparameters gebruikt waaronder  (klinische symptomen, bloedparameters, het koperkopergehalte in de lever en het aantal endoparasieten) en vertoonden geen enkele verdachte verandering, net zomin een verandering in de structuur van de lever.  

Integendeel de onderzoekers zagen goed gevoede en gezonde dieren die geen acute medische behandeling of ontworming nodig hadden.

Bronnen;

inaugureel proefschrift ter vervulling van de vereisten van de graad van Doctor medicinae veterinariae (Dr. med. vet.) Observational Field Study on Pastures with Common Ragwort (Senecio jacobaea L.) from anAnimal Health and Nature Conservation Perspective. Susanne Ohlsen Hamburg Hannover 2022.

Deel 1 Grazing Ecology of Sheep and Its Impact on Vegetation and Animal Health in Pastures Dominated by Common Ragwort (Senecio jacobaea L.)—Part 1: Vegetation

Deel 2 Grazing Ecology of Sheep and Its Impact on Vegetation and Animal Health on Pastures Dominated by Common Ragwort ( Senecio jacobaea L.)-Part 2: Animal Health

About the author

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *